På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekonomisk plan

En ekonomisk plan är ett bedömnings- och beslutsunderlag, främst för intygsgivarna när de ska bedöma föreningens stabilitet, men också för hyresgästerna när de ska ombilda sina lägenheter till bostadsrätter.

Planen ska innehålla upplysningar av betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet. Innan den ekonomiska planen är registrerad får föreningen inte upplåta bostadsrätter. Styrelsen i bostadsrättsföreningen ansvarar för att en ekonomisk plan upprättas samt för innehållet i planen. Intygsgivarna granskar den ekonomiska planen och bedömer om bostadsprojektet är ekonomiskt hållbart.

Ta del av ekonomisk plan
Styrelsen i bostadsrättsföreningen ska hålla en registrerad plan tillgänglig för den som vill ta del av planen. En bostadsrättsinnehavare eller bostadsrättsspekulant kan även vända sig till Bolagsverket för att ta del av en registrerad ekonomisk plan.

Planens innehåll

En ekonomisk plan ska innehålla alla upplysningar av betydelse för föreningens verksamhet och vissa obligatoriska uppgifter.

De obligatoriska uppgifterna är följande:

 • Bostadsrättsföreningens firma och organisationsnummer.
 • Beskrivning av fastigheten.
 • Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.
 • Kostnad för föreningens fastighet.
 • Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten.
 • Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet.
 • Hur föreningens kostnader ska finansieras.
 • Föreningens löpande kostnader och intäkter.
 • Driftskostnader som bostadsrättshavarna ska svara för och som inte ingår i årsavgiften.

Förutom dessa obligatoriska uppgifter ska en ekonomisk plan, som nämnts ovan, även innehålla upplysningar av betydelse för föreningens verksamhet. Det kan exempelvis vara upplysningar om att bygglov har erhållits vid nybyggnation.

Den ekonomiska planen ska dessutom innehålla en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. En ekonomisk prognos är en prognos över bostadsrättsföreningens framtida ekonomi. En känslighetsanalys innehåller olika beräkningar av hur känslig föreningen är för förändringar i räntenivåer och inflation.

Ny ekonomisk plan

En ny ekonomisk plan behöver upprättas om det inträffar något av väsentlig betydelse för föreningens verksamhet. I så fall får föreningen inte upplåta bostadsrätter förrän den nya ekonomiska planen har registrerats. Vad som är av väsentlig betydelse för föreningens verksamhet får föreningens styrelse bedöma genom att jämföra de verkliga förhållandena och den senaste registrerade ekonomiska planen.

Exempel på tillfällen när det kan behöva upprättas en ny ekonomisk plan är när byggandet av en ny fastighet drar ut på tiden, vilket kan leda till att de ekonomiska förutsättningarna förändras för bostadsrättsföreningen. Ytterligare ett exempel är när en bostadsrättsförening vill upplåta bostadsrättslägenheter på en tidigare oinredd vind. Det är styrelsen i bostadsrättsföreningen som ansvarar för att en ny ekonomisk plan upprättas. Planen ska granskas av två intygsgivare innan den kan registreras hos Bolagsverket.

Ombildning

När hyresrätter ombildas till bostadsrätter ska en ekonomisk plan finnas tillgänglig för hyresgästerna, tillsammans med ett besiktningsprotokoll. Den ekonomiska planen ska hyresgästerna ha som underlag för att bedöma om de vill besluta att ombilda sina bostäder till bostadsrätter. Syftet med besiktningsprotokollet är att hyresgästerna ska kunna bedöma fastighetens underhållsbehov. Finns det ett stort underhållsbehov kan det leda till att årsavgiften behöver höjas i framtiden.

Förenklad ekonomisk plan

Äldre bostadsföreningar som har registreras före den 1 juli 1991 kan behöva upprätta en förenklad ekonomisk plan för att kunna omregistreras till bostadsrättsföreningar enligt den nuvarande bostadsrättslagen (1991:614). En förenklad ekonomisk plan upprättas av styrelsen och behöver godkännas av föreningsstämman innan beslut kan fattas om omregistrering. En förenklad ekonomisk plan ska innehålla följande:

 • Bostadsföreningens firma och organisationsnummer samt bostadsrättsföreningens firma.
 • Bostadsföreningens behållna tillgångar.
 • Medlemmarnas insatser.
 • Överskott utöver insatserna.

Den förenklade ekonomiska planen behöver inte vara intygad av intygsgivare.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej