Intygsgivare bör kontrollera bygglov

Nyhet,

Intygsgivare bör i samband med intygsgivningen av den ekonomiska planen kontrollera att det finns bygglov, om det krävs för föreningens verksamhet. Av Boverkets allmänna råd BFS 2017:7 EKKO 1 framgår det under punkten 2.1 att det i den ekonomiska planen bör framgå vilka lov och tillstånd som krävs för föreningens verksamhet samt att föreningen har dessa lov och tillstånd. Om en intygsgivare intygar en ekonomisk plan utan att kontrollera att det finns nödvändiga lov och tillstånd för föreningens verksamhet riskerar denne skadeståndsansvar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej