Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ingen absolut skyldighet för intygsgivarna att granska bygglov

Granskad:
Nyhet

Det framgår av Boverkets allmänna råd (2017:7) om ekonomiska planer och kostnadskalkyler att intygsgivarna bör kontrollera projekts förenlighet med bygglov där det har betydelse för verksamheten. Det finns dock inget krav i någon bindande författning på att en sådan kontroll ska göras.

Det kan få allvarliga konsekvenser för föreningens och medlemmarnas ekonomi om det i en ekonomisk plan saknas information om bygglov och andra tillstånd. Sådana uppgifter bör därför framgå av planen. 

Boverket har dock i tre tillsynsbeslut år 2021 konstaterat att det inte finns någon bindande författning (lag, förordning eller föreskrift) som innebär en skyldighet för intygsgivare att granska projekts förenlighet med bygglov. (Boverkets beslut den 2 november diarienummer 847/2021, 933/2021 respektive 1073/2021.)

Mer information finns på de sidor som vi länkar till under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen