Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Handboken har uppdaterats efter ändringar i bostadsrättslagen

Granskad:
Nyhet

Den 1 januari 2023 trädde flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Boverket har uppdaterat de sidor i handboken som berörs av ändringarna.

En ändring är att förhandstecknare ska få bättre information om förhandsavtalet och de risker som är förknippade med det.

Du kan läsa mer om vad ändringarna innebär i regeringens proposition 2021/22:171 Tryggare bostadsrätt.

Tryggare bostadsrätt,  prop. 2021/22:171 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Riksdagen antog alla förslagen i propositionen utom förslaget att andra föravtal än förhandsavtal skulle vara ogiltiga.  Civilutskottets invändningar framgår av  betänkande 2021/22:CU24. 

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU24 (på Sveriges riksdags webbplats)

Uppdaterade sidor

Under "Relaterad information" finns länkar till de uppdaterade sidorna.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen