Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Flera ändringar i bostadsrättslagen den 1 januari 2023

Granskad:
Nyhet

Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Ändringar som berör ekonomiska planer och intygsgivare börjar gälla  den 1 januari 2024.  

Lagändringarna innebär bland annat följande:

  • En förhandstecknare ska få bättre information om förhandsavtalet och de risker som är förknippade med det. En betänketid om minst sju dagar ska gälla för erbjudandet.
  • Den beräknade tiden för upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt, som anges i ett förhandsavtal, ska inte få omfatta ett tidsintervall om mer än tre månader.
  • Ett upplåtelseavtal som innebär att bostadsrättshavaren inte får tillträde till lägenheten i samband med upplåtelsen ska innehålla ett bestämt datum för tillträde.
  • Kraven på den ekonomiska planen och på de intygsgivare som granskar planen ska skärpas.
  • En medlem i en bostadsrättsförening ska inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman.
  • En bostadsrättsförenings årsredovisning ska innehålla särskild information som är till nytta för föreningens intressenter. 

I regeringens proposition 2021/22:171 Tryggare bostadsrätt kan du läsa mer om vad ändringarna innebär.

Tryggare bostadsrätt,  prop. 2021/22:171 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Riksdagen antog alla förslagen i propositionen utom förslaget att andra föravtal än förhandsavtal skulle vara ogiltiga.  Civilutskottets invändningar framgår av  betänkande 2021/22:CU24. 

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU24 (på Sveriges riksdags webbplats)

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen