På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
TK TC SIS CEN ISO Högskolor och universitet Anmälda organ Bransch / Intresseorganisation Företag Myndigheter TC

Technical committee, TC

Granskad:

Både CEN och ISO har tekniska kommittéer (technical committees, TC), vilka förkortas CEN/TC respektive ISO/TC. CENELEC och IEC har liknande system.

CEN/TC

CENs tekniska kommittéer (CEN/TC) består av representanter från de nationella standardiseringsorganisationernas motsvarande tekniska kommittéer, därför kallas de ibland även för spegelkommittéer. CEN/TC ansvarar för att ta fram standarder inom ett specifikt område på Europanivå men själva arbetet görs sällan i den tekniska kommittén utan i arbetsgrupper (working groups, WG) som lyder under de tekniska kommittéerna.

En spegelkommitté är en teknisk kommitté på nationell nivå som bevakar arbetet i olika CEN/TC (eller ISO/TC). Spegelkommittén svarar på remisser och har ibland med representanter i CEN/TC eller i olika arbetsgrupper (CEN/WG).

ISO/TC

SIS är medlem i den internationella standardiseringsorganisationerna ISO och CEN.

Genom att SIS är medlem av både CEN och ISO har Sverige möjlighet att påverka innehållet i de standarder som tas fram på internationell och europeisk nivå. För att få vara med och påverka Sveriges synpunkter så behöver man delta i de tekniska kommittéerna alternativt lämna remissynpunkter när förslag på nya eller ändrade standarder finns ute på remiss.

Läs vidare och ta reda på vilka som är involverade i standardarbetet...
Myndigheter

...eller gå vidare och ta reda på hur en standard tas fram
Så här tas en standard fram

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen