På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
TK TC SIS CEN ISO Högskolor och universitet Anmälda organ Bransch / Intresseorganisation Företag Myndigheter TC

Myndigheter

Myndigheterna spelar en viktig roll för en väl fungerande standardiseringsprocess. Samtliga myndigheter berörs på ett eller annat sätt av standardiseringen, dock är olika myndigheter olika mycket involverade. Några bevakar och besvarar remisser om standarder medan andra deltar mer aktivt i kommittéarbete på olika nivåer.

Boverkets roll i processen kan ses som ett exempel på hur en myndighet deltar och engagerar sig i standarder och standardisering.

Boverket

Boverket deltar aktivt inom standardisering på bland annat byggområdet. Boverket finns i dag representerat i knappt 20 tekniska kommittéer inom SIS; inom hela samhällsbyggnadsområdet har SIS cirka 40 tekniska kommittéer. 

Boverkets roll i de tekniska kommittéerna är bland annat att tillföra sakkunskap om regelverket som kan vara viktig för att den nya standarden ska kunna fungera för oss i Sverige.

Boverket får också svara på remisser om nya eller förändrade standarder. Det gör att vi har möjlighet att lämna synpunkter på standarder som tas fram i grupper där vi inte finns representerade men som har koppling till Boverkets ansvarsområde.

Läs vidare och ta reda på vilka som är involverade i standardarbetet...
Företag

...eller gå vidare och ta reda på hur en standard tas fram
Så här tas en standard fram

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej