På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

ISO, IEC och ITU

Granskad:

De tre standardiseringsorganisationerna på global nivå är ISO, IEC och ITU.

ISO

International Organization for Standardization, ISO, är en global organisation som ansvarar för standardiseringen inom i stort sett alla teknikområden utom elteknik, elektronik och telekommunikationer. De nationella standardiseringsorganisationerna i respektive land är medlemmar i ISO, för Sverige är det SIS som är medlem.

ISO och CEN samarbetar inom ramen för avtalet Vienna agreement. I avtalet beskrivs dels hur arbetet med att få fram likalydande global och europeisk standard ska gå till, dels hur standardiseringsarbetet ska fördelas mellan de båda organisationerna för att undvika dubbelarbete.

IEC

International Electrotechnical Commission, IEC, bedriver standardisering inom det elektrotekniska området. De nationella standardiseringsorganisationerna i respektive land är medlemmar i IEC, Sverige representeras av SEK.

ITU

International Telecommunication Union, ITU, bedriver standardisering inom informations- och telekommunikationsområdet. De nationella standardiseringsorganisationerna i respektive land samt företag och organisationer från den privata sektorn är medlemmar i ITU.

En sammanfattning av de nationella, europeiska och globala standardiseringsorganisationerna

Svenska standardiseringsorgan SIS SEK ITS
Europeiska standardiseringsorgan CEN CENELEC ETSI
Globala standardiseringsorgan ISO IEC ITU

Läs vidare och ta reda på vilka som är involverade i standardarbetet...
Teknisk kommitté, TK

...eller gå vidare och ta reda på hur en standard tas fram
Så här tas en standard fram

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen