På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgängliga standarder

Granskad:

En standard kan vara tillgänglig på många sätt - inte bara genom att vara gratis. Men vad är en tillgänglig standard?

Myndigheterna arbetar för att öka tillgängligheten

Olika myndigheter arbetar med att se över hur de hänvisar till standarder i sina föreskrifter. Bara några få standarder har bedömts så pass viktiga att myndigheterna köpt loss dem från SIS, så att de därmed finns tillgängliga för nedladdning för användarna. Detta är en ovanlig åtgärd.

Även Regeringskansliet jobbar med standardisering sedan flera år vilket bland annat resulterat i en särskild standardiseringsstrategi. Ett särskilt fokus på användning av och kostnader för standarder inom byggsektorn har gjort att flera utredningsuppdrag lagts på Boverket.

Regeringsuppdrag om tillgängliga standarder 2013

År 2013 fick Boverket i uppdrag att utreda frågan om tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn, rapporten finns under relaterad information. I uppdraget ingick inte bara kostnader utan också flera andra aspekter på hur standarder kan vara mer tillgängliga för användarna.

Boverket konstaterade att det finns fler betydelser i begreppet tillgänglig än att en standard är gratis. En standard kan även vara tillgänglig på följande sätt:

  • Standarden är översatt till svenska.
  • Språket är enkelt.
  • Standarden finns att köpa till ett reducerat pris.
  • Standardens omfattning (scope) finns tillgänglig före eventuellt köp.
  • Det finns information om typ av standard och vanliga målgrupper.
  • Olika stödstandarder (de så kallade normativa referenserna) redovisas före köp.
  • Standarder är sökbara utifrån till exempel typ, ämnesord eller område.

Alla standarder behöver inte vara tillgängliga enligt samtliga punkter ovan. Exempelvis har olika målgrupper för en standard olika förutsättningar att ta till sig innehållet i en standard på teknisk engelska. Alla standarder måste inte heller finnas till ett reducerat pris för alla. Istället kan det handla om vissa grupper, till exempel småföretag och studenter, där kostnaden för en standard är en relativt stor utgift.

Ett resultat av regeringsuppdraget 2013 är att vem som helst i Sverige kan ladda hem de eurokoder som finns översatta till svenska via SIS webbplats.

Regeringsuppdrag om standarder och standardisering 2015

År 2015 hade Boverket i uppdrag att utreda dels hur myndigheter på ett mer genomtänkt sätt kan hänvisa till standarder i sina regelverk, dels hur staten kan ställa utvecklade krav på de delar av standardiseringen inom byggområdet som finansieras med statliga medel.

Läs vidare om vad standarder är och varför de behövs...
Varför kostar standarder pengar?

...eller gå vidare och ta reda på vilka som är involverade i standardarbetet
Vem gör vad?

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen