På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Målgrupper för standarder inom byggsektorn

Granskad:

Målgrupper

Tillverkare av byggprodukter

Tillverkare av olika byggprodukter, till exempel takstolar, dörrar, fönster eller cement, behöver harmoniserade produktstandarder för att kunna prestandadeklarera och CE-märka sina produkter. Det finns fortfarande många typer av byggprodukter som inte omfattas av sådana harmoniserade standarder, men antalet produkter ökar hela tiden.

Det finns dessutom flera andra slags standarder för byggprodukter, till exempel teststandarder och mätstandarder. Du kan läsa mer om olika typer av standarder under Olika typer av standarder. Det är bara de produktstandarder som är harmoniserade under byggproduktförordningen (CPR) som utlöser krav på prestandadeklaration och CE-märkning.

Standarder hänvisar till metoder som branschen själv tagit fram genom att man har nått konsensus om hur olika frågor ska lösas, till exempel hur man ska redovisa energiegenskaperna för ett fönster. Detta skapar ett gemensamt språk och en gemensam säljmarknad inom Europa.

Myndigheter

Harmoniserade byggproduktstandarder gäller alltid. De har därmed en särställning gentemot andra standarder. Men även andra standarder kan få stort inflytande, eftersom myndigheter kan hänvisa till dem i sina regelverk bland annat som exempel på hur kraven i deras föreskrifter kan uppnås. Det innebär att en och samma standard kan få olika stort inflytande.

Byggsektorn berörs av ett antal myndigheter som i olika omfattning hänvisar till standarder i sina myndighetsregler. Dessa myndigheter deltar dessutom i varierande grad i framtagandet av standarder, dvs. sitter med i olika nationella tekniska kommittéer. Byggmyndigheterna bedömdes utgöras av: 

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Energimyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Fortifikationsverket
 • Försvarsmakten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Jordbruksverket
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Lantmäteriet
 • Myndigheten för delaktighet
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Migrationsverket
 • Naturvårdsverket
 • Polismyndigheten
 • Riksantikvarieämbetet
 • Statens fastighetsverk
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Upphandlingsmyndigheten.

Konsulter och övriga i byggsektorn

Det är inte ovanligt att olika konsulter med flera kompletterar och stöttar en verksamhet med sakkunskap inom ett område.

Förutom att konsulterna och övriga i byggsektorn ofta använder standarder som tekniskt stöd används de även för bland annat miljöledning och kvalitetssäkring.

Konsulter och projektörer inom exempelvis byggsektorn tar fram olika underlag, till exempel för VVS-installationer, grundläggning, konstruktion av bärverk, brandsäkerhet, tillgänglighet, fasadritningar, fuktprojektering och energiberäkningar.

Som hjälp finns verktyg som exempelvis BIM, CAD och olika beräkningsprogram. Standarder som används kan vara specifika för ett visst verktyg.

Konsumenter

Konsumenter har stor nytta av många olika standarder, till exempel för hantverkstjänster, lekredskap, tillgänglighet, socialt ansvarstagande och fastighetsmäklartjänster.

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd (SKA-rådet) arbetar för konsumenternas inflytande över standardiseringsarbetet och kan lämna ekonomiska bidrag. På europeisk nivå representeras konsumenterna av den europeiska organisationen för konsumentfrågor (ANEC)

Läs vidare om vad standarder är och varför de behövs...
Olika typer av standarder

...eller gå vidare och ta reda på vilka som är involverade i arbetet med standardiseringen!
Vem gör vad?

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen