På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ibland krävs standarder enligt lag

Granskad: 

I de allra flesta fall är standarder frivilliga att använda men ibland är det obligatoriskt att använda en viss standard.

Standarder för byggprodukter är obligatoriska

Hur byggnader och andra anläggningar i Sverige ska se ut och fungera bestäms nationellt. Däremot anger EU:s byggproduktförordning att byggprodukter ska vara försedda med en prestandadeklaration och vara CE-märkta när de säljs, om de omfattas av en harmoniserad standard. De harmoniserade standarderna för byggprodukter anger hur deras prestanda ska bedömas och beskrivas i prestandadeklarationen. Syftet är att den som tillverkar byggprodukterna inte ska behöva bedöma dem på olika sätt för försäljning i olika länder inom Europa. Harmoniserade byggproduktstandarder är således obligatoriska att använda för den som ska prestandadeklarera och CE-märka en byggprodukt.

Hänvisningar till standarder i regler

Många myndigheters regelverk hänvisar till standarder. Ofta sker hänvisningarna i allmänna råd. En hänvisning till en standard i ett allmänt råd ska vara formulerad på ett sådant sätt att standarden fortfarande är frivillig att använda. Hänvisningar till standarder kan användas för att exemplifiera hur en bindande regel kan uppfyllas. Det är då oftast enklare för den som tillämpar bestämmelserna att följa standarden än att visa att man på annat sätt har uppfyllt kravet i den bindande regeln.

Ibland görs hänvisningar till standarder i föreskrifter. Beroende på hur hänvisningarna är formulerade kan det då vara så att den som tillämpar bestämmelsen måste följa standarden. Detsamma gäller för hänvisningar till standarder som görs i lag eller förordning.

Vad allmänt råd, föreskrift och EU-förordning innebär - se länk till regelhierarki under Relaterad information.

 

Definition av regler

Exempel på hänvisningar

  1. Eurokoder måste användas i Sverige eftersom Boverket föreskriver detta i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.
  2. De flesta hänvisningar i Boverkets byggregler, BBR, till olika standarder, sker via allmänna råd. Väljer du att följa den standard som rådet hänvisar till, kan du normalt förutsätta att du uppfyller kraven i föreskriften. Väljer du att inte använda den standard det allmänna rådet hänvisar till måste du kunna bevisa att din alternativa lösning uppfyller kraven i föreskriften. Bevisbördan blir med andra ord tyngre för dig som byggherre.

Läs vidare om vad standarder är och varför de behövs...
Branschstandarder finns också

...eller gå vidare och ta reda på vilka som är involverade i standardarbetet
Vem gör vad?

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen