På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Så här kan du påverka

Granskad:
Illustration som visar att du kan påverka framtagningen av en standard.
Illustration: Burro

Att på olika sätt engagera sig i standardisering kan ha många fördelar. Vilka fördelarna är varierar beroende på vilken roll du har, exempelvis om du driver ett eget produkttillverkande företag, om du jobbar på en statlig myndighet, om du jobbar på en bransch- eller intresseorganisation eller om du jobbar på ett provningsinstitut.

Produkttillverkande företag

För det produkttillverkande företaget kan det handla om att bevaka så att kraven på företagets produkter inte ändras så mycket att man måste sluta tillverka produkten eller göra nya kostsamma provningar. Men det kan även handla om att se till att de egenskaper ens egen produkt har blir normgivande.

Statlig myndighet

Som tjänsteman på en statlig myndighet är det inte ovanligt att man kommer i kontakt med standardisering. Här har myndigheten möjlighet att bevaka så att standarder inte strider mot olika regler. Myndigheten kan även vara drivande i att starta arbeten med att ta fram standarder inom områden där det saknas standarder men ett behov finns och branschen själv inte har möjlighet att bedriva arbetet. Boverket som ett exempel sitter med i ett antal tekniska kommittéer hos SIS.

Bransch- och intresseorganisation

Om du jobbar på en bransch- eller intresseorganisation så har troligen medlemmarna önskemål att kansliet eller motsvarande har koll på standardiseringen inom ert skrå, att du bevakar vilka förändringar som är på gång, när det kommer nya standarder och aktivt deltar i att bevaka så att branschens intressen tillvaratas i standardiseringen. Ett sätt kan vara att bransch- eller intresseorganisationen är medlem i en eller flera tekniska kommittéer och att du uppmanar medlemmarna att utnyttja möjligheten att lämna kommentarer på standarder som revideras via SIS kommenterafunktion. Genom att bransch- eller intresseorganisationen engagerar sig i standardiseringen kan kompetensen finnas på kansliet med stöd från medlemmarna. Dessutom har sällan små och medelstora företag den tid som krävs att lägga på standardisering varför det är bra om bransch- eller intresseorganisationen gör det.

Provningsinstitut

Ett provningsinstitut använder kontinuerligt provningsstandarder för olika produkter. De som jobbar på provningsinstitut har ofta god kunskap om vad som står i provningsstandarderna och vad som fungerar mer eller mindre bra. För att påverka och optimera provningens innehåll och tillvägagångssätt är det en fördel om provningsinstituten kan delta aktivt i standardiseringen.

Ibland finns det även forskare på provningsinstituten som utvecklar nya provningsmetoder. För att få en provningsmetod spridd och använd behöver provningsstandarder tas fram eller revideras utifrån den nya kunskapen. För att det ska bli av behöver provningsinstitutet aktivt delta i standardiseringsprocessen.

Nätverk och kompetenshöjning

Genom att engagera dig i standardiseringen kommer du att träffa andra som har samma intresse eller jobbar med samma frågor ur olika perspektiv som du själv. Det gör att ditt professionella nätverk växer. Det för också med sig ett visst mått av kompetensutveckling.

Så här kan du påverka en standard

Påverka i ett specifikt steg i processen

Du har ofta möjlighet att påverka processen med att ta fram eller revidera en standard. Om du vill du veta mer specifikt hur du kan påverka vid ett visst tillfälle i processen kan du läsa mer under rubriken Hur tas en standard fram. Information finns i faktarutorna.

Påverka utan att vara medlem i en teknisk kommitté

På SIS webbplats kan du lämna synpunkter på nya standarder som tas fram och på standarder som revideras. Detta kan du göra via kommenterafunktionen på SIS webbplats. Du behöver inte vara medlem i SIS för att göra detta.

På SIS webbplats kan du också abonnera på olika ämnesområden, så att du får ett meddelande när det kommer remisser som gäller de ämnesområden du har valt.

Länk till SIS kommentarsfunktion finns under Relaterad information.

Påverka genom att bli medlem i en teknisk kommitté

Genom att bli medlem i en standardiseringsorganisation (SIS, SEK eller ITS) och ingå i en teknisk kommitté kan du direkt påverka de standarder som tas fram.

Läs vidare om sammanfattande information om hur du kan påverka...
Så här kan du påverka

...eller gå vidare till sidorna som har tagits fram för dig som jobbar på en byggmyndighet
För byggmyndigheterna

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen