På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ordlista till vägledning om standarder

Ordlistan förklarar ord och begrepp som dels tas upp i vägledningen om standarder dels andra begrepp inom standardiseringens värld som du kan komma att stöta på i olika sammanhang.

A

ANM.
Anmärkning
AWI
Approved work item
AG
Arbetsgrupp. Inom den europeiska och internationella standardiseringen används förkortningen WG (work group).
anmält organ
Oberoende organisationer som anmäls av en stat inom EU/EES eller Turkiet som kompetenta att utföra tredjepartskontroller eller bedömningar som i sin tur utgör ett underlag inför tillverkarens prestandadeklarationer för byggprodukter.

B

byggprodukt
Varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven för byggnadsverk (art. 2.1 CPR).

C

CEN
European Committee for Standardization (Comité Européen de Normalisation) – den europeiska standardiseringsorganisationen.
CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) – den europeiska organisationen för standardisering inom elektronikområdet
CPR
Construction Products Regulation – EU:s byggproduktförordning.

D

DoP
Declaration of Performance – prestandadeklaration. En prestandadeklaration ska finnas med byggprodukter när de säljs.
DIS
Draft International Standard – utkast till global standard.

E

EN
European norm – Europastandard från CEN eller CENELEC.
ENV
European Prestandard – Europastandard från CEN eller CENELEC.
ES
Standard från elstandardiseringen.
EUT
Official Journal of the European Union – Europeiska unionens officiella tidning. En publikation som ges ut varje vardag på alla EU:s officiella språk. I EUT offentliggörs EU:s lagstiftningsakter, beslut, meddelanden och upplysningar.
EC
European Commission – Europeiska kommissionen
EFTA
European Free Trade Association – Europeiska frihandelsorganisationen
ESO
European Standardization Organisation. Samlar CEN, CENELEC och ETSI i Europa precis som Sveriges Standardiseringsförbund samlar SIS, SEK och ITS i Sverige.
ETSI
European Telecommunications Standards Institute – den europeiska standardiseringsorganisationen inom telekommunikationsområdet.
EAD
European Assessment Document – europeiskt bedömningsdokument. Den harmoniserade tekniska specifikation som ligger till grund för att utfärda en ETA. Ersätter ETAG som gällde enligt byggproduktdirektivet.
ETA
European Technical Assessment – europeisk teknisk bedömning. Byggproduktförordningens motsvarighet till byggproduktdirektivets begrepp europeiskt tekniskt godkännande (approval). Med en ETA som grund kan en tillverkare CE-märka en byggprodukt även om den inte omfattas av en harmoniserad standard eller om standarden inte passar helt. Att begära en ETA är frivilligt men när en ETA har utfärdats måste tillverkaren CE-märka sin produkt.
EU:s inre marknad
På CE-märkningssidorna syftar detta till samtliga länder inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) samt Schweiz och Turkiet. EES omfattar samtliga medlemsstater i EU samt Island, Norge och Lichtenstein.

F

FDIS
Final Draft International Standard - Slutgiltigt förslag till internationell standard.
ftSS
Förslag till svensk standard.
ftTS
Förslag till teknisk specifikation.
FprEN
Final Draft Preliminary European Norm – slutligt utkast inför Europastandard.

H

hEN
En harmoniserad teknisk specifikation som tas fram av standardiseringsorganisationerna och publiceras i EUT. De byggprodukter som täcks av en harmoniserad standard måste vara CE-märkta.

I

ISO
Global standard från International Organization for Standardization.
IEC
International Electrotechnical Commission.

N

NP
New proposal – nytt förslag
NWI
New work item – Ny standard som ska tas fram.
NWIP
New work item proposal – förslag om att börja ta fram en ny standard.

P

prEN
Preliminary European norm – utkast till Europastandard.
prEN-enq
Preliminary European norm, enquiry – utkast till Europastandard, remissversion.
prEN-FV
Preliminary European norm, formal vote – utkast till Europastandard, för omröstning.
prEN-ENV
Draft European prestandard – utkast till europeisk förstandard.
PWI
Preliminary work item – utkast till ny standardiseringspunkt.

S

sftSS
Slutligt förslag till svensk standard.
SS
Svensk standard.
SS-EN
Europastandard som blivit fastställd som svensk standard.
SS-EN ISO
Internationell standard som har blivit Europastandard (eller tvärtom) och fastställd som svensk standard.

T

TR
Technical report – teknisk rapport.
TS
Technical specification – teknisk specifikation.
TB
Technical Board. Förkortningen används inom CEN och CENELEC.

W

WD
Working draft.
WI
Work item.
Tillbaka till toppen