Steg 9 - Standarden ses över regelbundet

Alla standarder har ett "bäst-före-datum" och måste därför ses över regelbundet.

Obs: Processen exemplifieras med SIS och CEN men fungerar på ett likartat sätt inom de områden där SEK och ITS är verksamma.

Teknikutvecklingen går hela tiden framåt, och de behov som standarden ska tillgodose kan också förändras över tid. Vart femte år kontrollerar därför den europeiska tekniska kommitté som tog fram standarden samt de nationella spegelkommittéer som följde arbetet huruvida standarden behöver revideras.

Om man kommer fram till att standarden behöver revideras börjar arbetet om i steg 3.

Så kan du påverka

Om du och ditt företag eller din organisation varit med i arbetet när standarden togs fram, eller om ni är med i den SIS tekniska kommitté som följde arbetet, erbjuds ni möjlighet att ta ställning till om standarden ska revideras eller inte.

Läs vidare om sammanfattande information om hur du kan påverka
Så här kan du påverka

...eller gå vidare till sidorna som har tagits fram för dig som jobbar på en byggmyndighet
För byggmyndigheterna

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej