På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
8. Citering
7. Publicering
6. Slutgiltigt förslag 
för omröstning 
4. Förslag går ut 
på remiss
3. Ett standardförslag 
tas fram 
5. Behandling av 
inkomna kommentarer 2. Beslut om standardiseringsarbete 1. Allt börjar med 
ett behov 9. Standarden 
ses över

Steg 8 - Standarden citeras

Granskad: 

För harmoniserade standarder finns ett extra steg i processen:  Europeiska kommissionens citering av standarder i Europeiska Unionens officiella tidning, EUT.

En standard kan vara framtagen efter en begäran om standardisering av Europeiska kommissionen för att stödja ett EU-direktiv eller en EU-förordning. I sådana fall granskas den färdiga standarden av kommissionen för att sedan citeras i EU:s officiella tidning, EUT. Den kallas då harmoniserad standard.

I många fall dröjer det mellan tiden för CENs publicering av standarden och kommissionens citering av densamma. Det innebär att en byggproduktstandard kan vara publicerad av CEN men det är först när den citerats i EU:s officiella tidning EUT som den kan användas som grund för prestandadeklaration och CE-märkning av den typ av byggprodukt som standarden omfattar.

Begrepp att ha koll på i detta skede

Viktiga begrepp att känna till i detta stadium är European Standard (EN), det vill säga europeisk standard, samt europeisk standard som blivit fastställd som svensk standard (SS-EN).

 

Läs vidare om nionde steget i processen...
Standarden ses över regelbundet

...eller gå vidare till sammanfattande information om hur du kan påverka
Så här kan du påverka

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen