Steg 8 - Standarden citeras

För harmoniserade standarder finns ett extra steg i processen:  Europeiska kommissionens citering av standarder i Europeiska Unionens officiella tidning, EUT.

En standard kan vara framtagen efter en begäran om standardisering av Europeiska kommissionen för att stödja ett EU-direktiv eller en EU-förordning. I sådana fall granskas den färdiga standarden av kommissionen för att sedan citeras i EU:s officiella tidning, EUT. Den kallas då harmoniserad standard.

I många fall dröjer det mellan tiden för CENs publicering av standarden och kommissionens citering av densamma. Det innebär att en byggproduktstandard kan vara publicerad av CEN men det är först när den citerats i EU:s officiella tidning EUT som den kan användas som grund för prestandadeklaration och CE-märkning av den typ av byggprodukt som standarden omfattar.

Begrepp att ha koll på i detta skede

Viktiga begrepp att känna till i detta stadium är European Standard (EN), det vill säga europeisk standard, samt europeisk standard som blivit fastställd som svensk standard (SS-EN).

 

Läs vidare om nionde steget i processen...
Standarden ses över regelbundet

...eller gå vidare till sammanfattande information om hur du kan påverka
Så här kan du påverka

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej