Steg 7 - Standarden fastställs och publiceras

När standarden är klar fastställs den av CEN som sedan publicerar den.

När standarden är klar fastställs och publiceras den av CEN och finns då tillgänglig på engelska, tyska och franska. I princip måste då Sverige genom SIS publicera den nationellt samt dra tillbaka eventuella nationella standarder inom samma område. Ansvarig tekniska kommitté inom SIS tar beslut om att publicera standarden. Det blir då en SS-EN-standard som blir tillgänglig för den svenska marknaden.

En SS-EN-standard publiceras ofta på engelska men med en svensk titel. Den tekniska spegelkommittén kan dock besluta att standarden ska översättas till svenska och ansvarar i så fall för att det blir gjort.

Begrepp att ha koll på i detta skede

Beroende på var i processen en standard befinner sig har den olika beteckningar. Viktiga begrepp att känna till i detta stadium är European Standard (EN), det vill säga europeisk standard, samt europeisk standard som blivit fastställd som svensk standard (SS-EN).

Läs vidare om åttonde steget i processen...
Standarden citeras

...eller gå vidare till sammanfattande information om hur du kan påverka
Så här kan du påverka

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej