På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
8. Citering
7. Publicering
6. Slutgiltigt förslag 
för omröstning 
4. Förslag går ut 
på remiss
3. Ett standardförslag 
tas fram 
5. Behandling av 
inkomna kommentarer 2. Beslut om standardiseringsarbete 1. Allt börjar med 
ett behov 9. Standarden 
ses över

Steg 7 - Standarden fastställs och publiceras

Granskad: 

När standarden är klar fastställs den av CEN som sedan publicerar den.

När standarden är klar fastställs och publiceras den av CEN och finns då tillgänglig på engelska, tyska och franska. I princip måste då Sverige genom SIS publicera den nationellt samt dra tillbaka eventuella nationella standarder inom samma område. Ansvarig tekniska kommitté inom SIS tar beslut om att publicera standarden. Det blir då en SS-EN-standard som blir tillgänglig för den svenska marknaden.

En SS-EN-standard publiceras ofta på engelska men med en svensk titel. Den tekniska spegelkommittén kan dock besluta att standarden ska översättas till svenska och ansvarar i så fall för att det blir gjort.

Begrepp att ha koll på i detta skede

Beroende på var i processen en standard befinner sig har den olika beteckningar. Viktiga begrepp att känna till i detta stadium är European Standard (EN), det vill säga europeisk standard, samt europeisk standard som blivit fastställd som svensk standard (SS-EN).

Läs vidare om åttonde steget i processen...
Standarden citeras

...eller gå vidare till sammanfattande information om hur du kan påverka
Så här kan du påverka

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen