På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
8. Citering
7. Publicering
6. Slutgiltigt förslag 
för omröstning 
4. Förslag går ut 
på remiss
3. Ett standardförslag 
tas fram 
5. Behandling av 
inkomna kommentarer 2. Beslut om standardiseringsarbete 1. Allt börjar med 
ett behov 9. Standarden 
ses över

Steg 6 - Ett slutgiltigt förslag finns framme

Granskad: 

Den färdiga standarden översätts och skickas till omröstning.

Obs: Processen exemplifieras med SIS och CEN men fungerar på ett likartat sätt inom de områden där SEK och ITS är verksamma.

När remissynpunkterna har hanterats och remissversionen bearbetats utifrån synpunkterna finns ett slutligt förslag framme. Förslaget översätts då av CEN så att det finns på engelska, tyska och franska. Förslaget skickas sedan ut på omröstning (formal vote).

I detta stadium kan de nationella standardiseringsorganisationerna i princip bara rösta ja eller nej till förslaget om man inte väljer att avstå från att rösta. Det är alltså för sent att komma med tekniska invändningar. Däremot är det fortfarande möjligt att komma med redaktionella påpekanden om det finns felaktigheter i själva texten. Det kan gälla exempelvis hänvisningar inom dokumentet. Andra förändringar får inte göras vid det här stadiet i processen, med mindre än att CEN går tillbaka till steg 3 och tar fram ett nytt förslag inför en ny remissomgång (enquiry).

Om något i standarden är oförenligt med det svenska regelverket i så hög grad att standarden inte kan användas i Sverige, kan den svenska standardiseringsorganisationen i detta stadium begära en så kallad A-avvikelse. Det innebär att en notering förs i in standarden om att den inte kan tillämpas i Sverige. Denna åtgärd är dock mycket ovanlig. Det är inte heller möjligt att begära A-avvikelse för en harmoniserad byggproduktstandard.

Begrepp att ha koll på i detta skede

Beroende på var i processen en standard befinner sig har den olika beteckningar. Viktigt begrepp att känna till i detta stadium är final draft standard (FprEN), det vill säga slutligt förslag till EN-standard.

Så kan du påverka

Eftersom detta steg endast innebär att Sverige genom SIS kan rösta ja eller nej (eller avstå från att rösta) om en ny standard har möjligheterna till påverkan på innehållet nu minskat.

Är du med i en teknisk kommitté eller hör till berörd myndighet som får förslaget på remiss har du möjlighet att påverka i detta steg. Möjligheten att påverka är som nämns ovan liten då enbart ja, nej eller avstår är möjliga svarsalternativ om du inte jobbar på en myndighet och hittar ett fel som strider mot t.ex. myndighetens regler, då kan även en A-avvikelse vara möjlig.

I detta steg kan endast redaktionella synpunkter lämnas på stavfel och liknande.

Läs vidare om sjunde steget i processen...
Standarden fastställs och publiceras

...eller gå vidare till sammanfattande information om hur du kan påverka
Så här kan du påverka

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen