På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
8. Citering
7. Publicering
6. Slutgiltigt förslag 
för omröstning 
4. Förslag går ut 
på remiss
3. Ett standardförslag 
tas fram 
5. Behandling av 
inkomna kommentarer 2. Beslut om standardiseringsarbete 1. Allt börjar med 
ett behov 9. Standarden 
ses över

Steg 5 - Remissvaren behandlas

Granskad: 

Den europeiska arbetsgruppen (CEN/TC/WG) tar ställning till alla synpunkter som kommit in och redigerar förslaget.

Obs: Processen exemplifieras med SIS och CEN men fungerar på ett likartat sätt inom de områden där SEK och ITS är verksamma.

Arbetet med att ta fram en standard handlar om att komma överens om förslaget. Alla synpunkter som kommit in under remissomgången gås igenom av den europeiska arbetsgrupp som skrivit standardförslaget. Synpunkterna kommenteras och vissa accepteras medan andra inte leder till några förändringar. Sedan tas en ny version av förslaget fram. Det lämnas sedan av arbetsgruppen WG till CEN/TC för nästa steg i processen.

Läs vidare om sjätte steget i processen...
Ett slutgiltigt förslag finns framme

...eller gå vidare till sammanfattande information om hur du kan påverka
Så här kan du påverka

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen