På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
8. Citering
7. Publicering
6. Slutgiltigt förslag 
för omröstning 
5. Behandling av 
inkomna kommentarer 2. Beslut om standardiseringsarbete 1. Allt börjar med 
ett behov 9. Standarden 
ses över

Steg 4 - Förslaget skickas ut på remiss

Granskad: 

När den tekniska kommittén inom CEN har ett färdigt förslag går detta ut på remiss till de nationella standardiseringsorganisationerna, så att fler kan ge synpunkter på det. Denna remissomgång kallas CEN enquiry.

Obs: Processen exemplifieras med SIS och CEN men fungerar på ett likartat sätt inom de områden där SEK och ITS är verksamma.

Under arbetets gång bearbetas förslaget till standard dels i den europeiska arbetsgruppen, dels i de nationella spegelkommittéerna. När det finns ett färdigt förslag skickas det ut på CEN enquiry, det vill säga en remissomgång där de nationella standardiseringsorganisationerna kan lämna tekniska, generella och redaktionella synpunkter på förslagets innehåll.

SIS skickar ut remissen till deltagarna i den tekniska kommitté som följt arbetet i CEN och till de myndigheter som kan vara berörda av förslaget. Sedan några år tillbaka läggs också alla förslag ut via den öppna kommenterafunktionen på SIS webbplats. Det innebär att alla intressenter kan läsa och lämna synpunkter på förslaget – även personer och organisationer som inte har fått förslaget på remiss eller deltagit i standardiseringen.

Alla synpunkter som kommit in från svenska remissmottagare eller via kommenterafunktionen sammanställs och behandlas av den svenska spegelkommittén. När kommitténs medlemmar är överens skickas Sveriges synpunkter in till CEN.

Begrepp att ha koll på i detta skede

Beroende på var i processen en standard befinner sig har den olika beteckningar. Viktigt begrepp att känna till i detta stadium är Preliminary European Standard (prEN), vilket innebär ett utkast till europeisk standard.

Så kan du påverka

Om du och ditt företag eller organisation får standarden på remiss under detta steg går det bra att lämna tekniska, redaktionella och generella synpunkter på innehållet.

Om ni inte hör till remissinstanserna går det ändå bra att lämna synpunkter genom kommenteratjänsten på sis.se. Tjänsten är kostnadsfri, men registrering krävs.

Läs vidare om femte steget i processen...
Remissvaren behandlas

...eller gå vidare till sammanfattande information om hur du kan påverka
Så här kan du påverka

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen