På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
8. Citering
7. Publicering
6. Slutgiltigt förslag 
för omröstning 
4. Förslag går ut 
på remiss
3. Ett standardförslag 
tas fram 
5. Behandling av 
inkomna kommentarer 2. Beslut om standardiseringsarbete 1. Allt börjar med 
ett behov 9. Standarden 
ses över

Steg 3 - Ett standardförslag tas fram

Granskad: 

När CEN har accepterat uppdraget börjar det verkliga jobbet med att ta fram ett förslag till ny standard.

Obs: Processen exemplifieras med SIS och CEN men fungerar på ett likartat sätt inom de områden där SEK och ITS är verksamma.

Den tekniska kommitté (TC) inom CEN som fått uppdraget att ta fram en standard tillsätter vanligen en särskild arbetsgrupp (working group, WG) med uppgift att ta fram ett förslag till standard. Den tekniska kommittén har ett övergripande ansvar men för den specifika uppgiften tillsätts vanligen en arbetsgrupp som består av specialister inom just det ämnesområde gruppen ska jobba med.

Arbetet utgår från redan befintliga standarder om sådana finns, exempelvis nationella standarder eller branschstandarder.

I många fall har arbetet som bedrivs i en CEN/TC beröringspunkter med arbete som bedrivs i andra CEN/TC. För att grupperna ska ha lite koll på varandra arbetar man med så kallade liaisons. Det innebär i princip att någon representant från den ena gruppen deltar i den andra gruppens möten för att informera sig om vad som är på gång, en information som går åt båda hållen.

Det här steget i standardiseringen kan ta flera år, men målet är att det ska ta högst tre år från det att uppdraget har accepterats till att det finns en publicerad standard.

Nationell nivå

Den svenska spegelkommittén (SIS/TK) följer arbetet i CEN och dess arbetsgrupper. En SIS/TK kan följa en eller flera kommittéer inom CEN. Ofta finns mindre arbetsgrupper (AG) inom en teknisk kommitté. De följer arbetet inom motsvarande arbetsgrupper inom CEN.

Deltagarna i SIS/TK kommer överens om vilka synpunkter de vill lämna dels på de förslag som läggs fram av CEN:s tekniska kommitté, dels på det arbete som görs i olika arbetsgrupper inom CEN. Man kommer också överens om vem som ska åka på möten i de europeiska grupperna.

Deltagarna bidrar med sitt kunnande och sin arbetstid och får även stå för eventuella resekostnader. I gengäld kan den som vill och kan engagera sig få stora möjligheter att påverka arbetet. Arbetet på europanivå görs i stort sett uteslutande på engelska.

Standardiseringen är alltså öppen för vem som helst att delta i. För att kunna vara med och påverka i en CEN/TC eller CEN/TC/WG måste du vara medlem i den nationella spegelkommittén. Det är därifrån representanter till de olika TC eller WG utses, och det är där som de svenska synpunkter förbereds som representanterna får som medskick till arbetet i de europeiska kommittéerna.

Begrepp att ha koll på i detta skede

Beroende på var i processen en standard befinner sig har den olika beteckningar. Viktigt begrepp att känna till i detta stadium är working draft (WD), det vill säga arbetsdokument.

 

Så kan du påverka

Genom att delta i arbetet på SIS har du den allra största möjligheten att påverka hur den slutliga standarden kommer att se ut. Du deltar genom att vara med i den tekniska kommitté hos SIS som följer och deltar i arbetet inom CEN för just den eller de standarder som du är intresserad av.

Den SIS/TK som följer arbetet i en CEN/TC (spegelkommittén) bestämmer vem i gruppen som deltar på mötena på europanivå. Synpunkterna från den nationella standardiseringsorganisationen som framförs till CEN/TC jobbas fram i spegelkommittén.

 

Läs vidare om fjärde steget i processen...
Förslag går ut på remiss

...eller gå vidare till sammanfattande information om hur du kan påverka
Så här kan du påverka

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen