På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
8. Citering
7. Publicering
6. Slutgiltigt förslag 
för omröstning 
3. Ett standardförslag 
tas fram 
5. Behandling av 
inkomna kommentarer 2. Beslut om standardiseringsarbete 1. Allt börjar med 
ett behov 9. Standarden 
ses över

Steg 2 - Beslut tas om att ta fram en standard

Granskad: 

När ett förslag till en ny standard har kommit till CEN, antingen via något lands nationella standardiseringsorganisationer eller från Europeiska kommissionen, behandlas förslaget. CEN måste acceptera uppdraget innan arbetet påbörjas.

Obs: Processen exemplifieras med SIS och CEN men fungerar på ett likartat sätt inom de områden där SEK och ITS är verksamma.

Förslaget hamnar vanligen först hos CEN Technical Board (BT), som undersöker vilka som kan vara intresserade av att delta i arbetet med att ta fram den nya standarden. Minst fem länder måste vara intresserade för att arbetet ska påbörjas. Dessutom beslutar BT huruvida arbetet ska göras i en befintlig teknisk kommitté (som redan har ett liknande uppdrag) eller om en ny teknisk kommitté ska tillsättas.

Om standardiseringen har initierats genom en begäran om standardisering från Europeiska kommissionen, så skickar CEN ett svar till kommissionen som hur uppdraget ska genomföras. Först när kommissionen har accepterat detta kan standardiseringsarbetet starta.  

Under dessa förberedande steg får de nationella standardiseringsorganen också möjlighet att påverka. SIS skickar frågan om intresse för det föreslagna arbetet, och om eventuellt deltagande, till de intressenter som kan tänkas vara berörda av arbetet.

Begrepp att ha koll på i detta skede

En standard har olika beteckning beroende på var i processen den befinner sig. Ett viktigt begrepp att känna till i detta stadium är new work item proposal (NWIP), vilket är detsamma som ett förslag att börja ta fram en ny standard.

Läs vidare om tredje steget i processen...
Ett standardförslag tas fram

...eller gå vidare till sammanfattande information om hur du kan påverka
Så här kan du påverka

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen