På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
8. Citering
7. Publicering
6. Slutgiltigt förslag 
för omröstning 
4. Förslag går ut 
på remiss
3. Ett standardförslag 
tas fram 
5. Behandling av 
inkomna kommentarer 2. Beslut om standardiseringsarbete 1. Allt börjar med 
ett behov 9. Standarden 
ses över

Steg 1 - Allt börjar med ett behov

Granskad: 

Standarder tas fram när det behövs gemensamma sätt att förhålla sig till omvärlden.

Obs: Processen exemplifieras med SIS och CEN men fungerar på ett likartat sätt inom de områden där SEK och ITS är verksamma.

Har du identifierat ett återkommande problem där du antingen redan har en bra lösning som fler borde använda eller där du anser att det behövs en lösning? Då kan det vara lämpligt att ta fram en standard.

Vem som helst kan ta initiativ till en standard – det enda kravet är att den person, det företag eller den organisation som tar initiativet är medlem i SIS. När ett förslag kommer in till SIS bedömer de om det finns bredare nationellt intresse av att ta fram en standard. Om så är fallet skickas ett förslag vidare till den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN).

Som medlem i SIS kan du och ditt företag eller din organisation också bli tillfrågade om ni är intresserade av att delta i ett nytt standardiseringsarbete som har initierats av andra.

Initiativet kommer från Europeiska kommissionen

I många fall tas initiativet att ta fram standarder av Europeiska kommissionen som då tar fram ett uppdrag för att ta fram en standard. Förut kallades detta uppdrag för mandat, numera kallas det för begäran om standardisering. Utgångspunkten är ett europeiskt direktiv eller förordning, där de standarder som kommer att tas fram används för att stödja regelverket.

Så här kan du påverka

I detta skede finns ännu ingen standard att påverka men om du har en idé till en standard kan du själv initiera en process att ta fram en standard. Ta kontakt med SIS för att höra hur ni går vidare.

Läs vidare om andra steget i processen...
Beslut tas om att ta fram en standard

...eller gå vidare till sammanfattande information om hur du kan påverka
Så här kan du påverka

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen