På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att delta i standardiseringen

Granskad:

När en myndigheten har bestämt sig för att delta i arbetet i en teknisk kommitté, vad ska då myndighetens deltagare i kommittén tänka på?

Redan vid beslutet att gå med i kommittén har myndigheten gått med på att betala en projektavgift för att delta. Den medarbetare som ska ingå i kommittén får också skriva på ett avtal där hen går med på att SIS har alla rättigheter till standarder, tekniska rapporter med mera som kommittén tar fram. Villkoren bör övervägas noga av myndigheten innan medarbetaren undertecknar avtalet.

Graden av engagemang och investerad tid i arbetet beror på ämnets relevans för myndighetens arbete. En och samma tekniska kommitté kan arbeta med många olika ämnen som kanske ligger utanför myndighetens intresseområde. Eller så är arbetet på en så detaljerad nivå att myndigheten helt enkelt väljer att inte lägga tid på att granska samtliga dokument som tas fram. Behovet av engagemang kan också variera över tid.

Alla deltagare i en teknisk kommitté är experter på något specifikt inom samma område, och myndighetens deltagare är oftast experter på det  regelverk som är kopplat till det som kommittén standardiserar. Målet är att standarder och regler ska komplettera varandra, och därför är det bra att  regelgivaren är med och formar den kommande standarden. Samtidigt får myndigheten tidigt signaler om vad som händer i standardiseringen och kan därmed försöka påverka reglerna om de måste revideras i framtiden.

Standardiseringsprocessen baseras på att deltagarna når konsensus om de frågor som behandlas men som representant för en myndighet går det inte alltid att förhandla kring frågorna. Detta gäller om regelverket sätter gränser och då måste myndighetens representant påtala att standarden bryter mot reglerna så att dessa delar kan arbetas om.

Många möten sköts på distans, men det blir också en del fysiska möten. Om det inte är möjligt att delta fysiskt på mötet så kan man ofta delta per telefon eller länk, antingen under hela mötet eller bara under vissa punkter.

Läs vidare om hur man hittar standarder...
Var hittar jag standarder

...eller gå vidare och ta reda på vilka som är involverade i arbetet med standardiseringen!
Vem gör vad?

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen