På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

För byggmyndigheterna

Granskad:

Dessa sidor är till för dig som jobbar på en byggmyndighet.

Fördjupad kunskap om standardisering

Syftet med dessa sidor är att du ska få en fördjupad kunskap om standardisering inom byggområdet, utöver det som finns på övriga sidor i vägledningen om standarder.

Vad är en byggmyndighet?

Begreppet byggmyndighet finns egentligen inte definierat, men i Boverkets regeringsuppdrag 2015 om att ta fram en strategi för hänvisning till standarder identifierades byggmyndigheter som de myndigheter som

 1. skriver regler som påverkar byggnadsverk, eller
 2. tillämpar regler som påverkar byggnadsverk.

Följande myndigheter identifierades som byggmyndigheter:

 • Arbetsmiljöverket;
 • Boverket;
 • Elsäkerhetsverket;
 • Energimyndigheten;
 • Folkhälsomyndigheten;
 • Fortifikationsverket;
 • Försvarsmakten;
 • Havs- och vattenmyndigheten;
 • Jordbruksverket;
 • Kemikalieinspektionen;
 • Konsumentverket;
 • Lantmäteriet;
 • Migrationsverket;
 • Myndigheten för delaktighet;
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;
 • Naturvårdsverket;
 • Polismyndigheten;
 • Riksantikvarieämbetet;
 • Statens Fastighetsverk;
 • Strålsäkerhetsmyndigheten;
 • Trafikverket;
 • Transportstyrelsen
 • Upphandlingsmyndigheten

Denna lista är troligen inte fullständig. Även du som inte jobbar på någon av ovanstående myndigheter kan ha nytta av dessa sidor.

Myndighetens roll i standardiseringen

En myndighet kan välja att vara engagerad i standardiseringen på olika nivåer – från att svara på remisser av standardförslag till att vara fullt engagerad i en teknisk kommitté eller företräda Sverige och SIS i de europeiska eller internationella grupperna.

Även om myndighetens representant i en teknisk kommitté har en djupgående teknisk sakkunskap är det viktigaste bidraget till arbetet myndighetens kunskap om det regelverk som är relevant för den aktuella standarden.

Läs vidare om hur man bör svara på en remiss av en standard...
Att svara på remiss av standarder

...eller gå vidare och ta reda på vilka som är involverade i arbetet med standardiseringen!
Vem gör vad?

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen