Regler för laddinfrastruktur

Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och bygglagen (PBL). Vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning av elfordon eller förberedelse för laddning genom så kallad ledningsinfrastuktur framgår av plan- och byggförordningen (PBF). Reglerna för uppförande av nya byggnader behöver inte tillämpas om man söker bygglov eller gör en anmälan innan den 11 mars 2021. Innan dess planerar Boverket ta fram tillämpningsföreskrifter som exempelvis beskriver vilka typer av anslutningsdon som ska användas för att uppfylla kraven enligt PBF.

Krav i samband med uppförande av nya byggnader

Kraven på laddning av elfordon i samband med uppförande av byggnader innebär i kortet att:

  • Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser
  • Övriga nya uppvärmda byggnader med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 % av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon
  • För ouppvärmda byggnader ställs inga krav  

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 20 b §

Retroaktiva krav för vissa befintliga byggnader

Därutöver ställs retroaktiva krav på befintliga byggnader som ska vara genomförda före den 1 januari 2025. 

  • Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus med fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon
  • För ouppvärmda byggnader och bostadshus ställs inga retroaktiva krav

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 20 c §

Reglerna ska även tillämpas vid så kallad ombyggnad av en byggnad. Med ombyggnad avses i PBL påtaglig förnyelse av en byggnad, se PBL kunskapsbank.

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 22 §

Boverkets regelarbete

Boverket arbetar under 2020 med att ta fram regler i form av föreskrifter eller allmänna råd om hur de ovanstående kraven i PBF ska tillämpas.

Det innebär i korthet att Boverket avser reglera vilken typ av anslutningsdon som ska användas, eventuella krav på tillgänglighet till laddningspunkten för personer med funktionsnedsättningar och liknande frågor. Med vilken effekt laddning ska kunna ske, och hur eventuell elmätning och debitering bör ske är däremot upp till marknaden att själv avgöra. 

Boverkets regler beräknas skickas ut på remiss i slutet av juni med en remisstid till september. Efter remissen tas ett slutligt förslag fram som skickas på så kallad EU-notifiering under hösten. Det innebär att andra länder inom den gemensamma marknaden ges möjlighet att ta del av reglerna så de inte utgör handelshinder. 

Först efter notifieringen kan reglerna beslutas av Boverket, vilket planeras bli i början av 2021. Eftersom de flesta nya kraven i PBF börjar gälla först efter 11 mars 2021 och Boverkets förslag kommer att vara tillgängligt under hösten i samband med EU-remissen så kommer reglerna ändå finnas tillgängliga i god tid innan de måste tillämpas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej