Nära-nollenergibyggnader i Sverige

Tipsa någon om den här sidan.

Nära-nollenergiregler är införda i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 9 Energihushållning.

De nya reglerna berör avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler. Några följdändringar görs också i föreskriften BEN som behandlar normalt brukande av byggnaden.

Nära-nollenergireglerna införs i två steg och reglerna i det första steget gäller från den 1 juli 2017. De viktigaste ändringarna är:

  • Systemgränsen ändras från levererad energi till byggnaden till primärenergi
  • Byggnadens energiprestanda anges som primärenergital (EPpet). Det tidigare begreppet specifik energianvändning försvinner.
  • Primärenergifaktorer införs för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas
  • Kategorin elvärmda byggnader försvinner
  • De fyra klimatzonerna ersätts av geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå.

Via menyn kan du läsa mer om genomförande av regler för nära-nollenergibyggnader.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej