Nära-nollenergibyggnader i Sverige

Nära-nollenergiregler är införda i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 9 Energihushållning.

De nya reglerna berör avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler. Några följdändringar görs också i föreskriften BEN som behandlar normalt brukande av byggnaden.

Nära-nollenergireglerna införs i två steg och reglerna i det första steget gäller från den 1 juli 2017. De viktigaste ändringarna är:

  • Systemgränsen ändras från levererad energi till byggnaden till primärenergi
  • Byggnadens energiprestanda anges som primärenergital (EPpet). Det tidigare begreppet specifik energianvändning försvinner.
  • Primärenergifaktorer införs för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas
  • Kategorin elvärmda byggnader försvinner
  • De fyra klimatzonerna ersätts av geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå.

Boverket har beslutat att förlänga övergångsreglerna för avsnitt 9 BBR. Det innebär att fram till den 1 januari 2019 kan man fortfarande välja att använda specifik energianvändning för att ange en byggnads energiprestanda. Du kan läsa mer om Boverkets regelarbete under "Relaterad information".

Via menyn kan du också läsa mer om genomförande av regler för nära-nollenergibyggnader.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej