På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny regelmodell

Granskad:

Den nya regelmodellen ska främja innovation och teknisk utveckling samt därmed bidra till att effektivisera byggandet och gynna ökad konkurrens.

Tydlig rollfördelning

För att uppnå målet med den nya regelmodellen ska rollfördelningen mellan staten och samhällsbyggnadssektorn tydliggöras. Boverket ska i föreskrifter precisera de krav som ställs på lag- och förordningsnivå, medan samhällsbyggnadssektorn ska ta fram lösningar som uppfyller dem.

Den nya regelmodellen påverkar inte kravnivåerna enligt lag och förordning, de ligger kvar. Det är Boverkets tillämpningsföreskrifter som omfattas av arbetet och efter översynen kommer byggreglerna att

  • bestå av färre regler

  • vara formulerade som funktionskrav

  • innehålla endast bindande föreskrifter.

Det innebär att reglerna inte kommer att ha några allmänna råd. Reglerna kommer inte heller att hänvisa till standarder, andra myndigheters regler eller andra organisationers riktlinjer.

Regelmodellen ska kunna tillämpas för att precisera alla tekniska egenskapskrav, utformningskrav och tomtkrav som behöver preciseras i byggreglerna. Avsikten är också att byggreglerna ska delas upp i olika författningar. Avsnitten i Boverkets byggregler, BBR, kommer efter hand att upphävas när de ersätts av de nya författningarna. Därmed kommer alltså BBR att fasas ut under de kommande åren.

I takt med att byggreglerna överförs till den nya regelmodellen kommer byggreglerna successivt att omvandlas till ett förenklat och konsekvent regelverk med en likriktad struktur och detaljeringsgrad.

Ansvar flyttas från myndigheter till sektorn.
Schematisk bild över komponenter och hur ansvaret förflyttas från myndighet till sektorn. Boverket kommer dock fortsatt att ha vägledningar till sina byggregler. Illustration: Boverket
Bilden visar regelhierarkin som en pyramid och begränsningen av det som Boverkets byggregler innefattar.
Regelhierarkin och begränsningen av det som Boverkets byggregler innefattar. Illustration: Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen