På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny regelmodell

Granskad: 

Den nya regelmodellen ska främja innovation och teknisk utveckling samt därmed bidra till att effektivisera byggandet och gynna ökad konkurrens.

Förtydligad rollfördelning

För att uppnå detta ska rollfördelningen mellan staten och samhällsbyggnadssektorn tydliggöras. Boverket ska i föreskrifter precisera de krav som ställs på lag- och förordningsnivå, medan samhällsbyggnadssektorn ska tolka föreskrifterna och ta fram lösningar som uppfyller dem.

Av detta följer att byggreglerna

  • ska bestå av färre regler och utformas som funktionskrav
  • inte ska innehålla allmänna råd
  • inte ska innehålla hänvisningar till standarder
  • inte ska innehålla hänvisningar till andra myndigheter och organisationers föreskrifter och riktlinjer.

Regelmodellen ska kunna tillämpas för att precisera alla tekniska egenskapskrav, utformningskrav och tomtkrav som behöver preciseras i byggreglerna. Avsikten är också att byggreglerna ska delas upp i olika författningar. I takt med att byggreglerna överförs till den nya regelmodellen kommer byggreglerna successivt att omvandlas till ett förenklat och konsekvent regelverk med en likriktad struktur och detaljeringsgrad.

Ansvar flyttas från myndigheter till sektorn.
Schematisk bild över komponenter och hur ansvaret förflyttas från myndighet till sektorn. Illustration: Boverket

 

Bilden visar regelhierarkin som en pyramid och begränsningen av det som Boverkets byggregler innefattar.
Regelhierarkin och begränsningen av det som Boverkets byggregler innefattar. Illustration: Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen