På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Berättelsen om Möjligheternas byggregler

Granskad:

Det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och samhällsbyggnadssektorn ska ges större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet. Detta kan också underlätta byggandet av bostäder i landet.

Förenkla och förtydliga

Boverket genomför nu omfattande förenklingar i myndighetens byggregler. Reglerna ska renodlas, bli tydligare och enklare. Det sker utan att samhällets krav på byggandet förändras. Samhällets krav på till exempel tillgänglighet, byggnaders konstruktion och skydd mot brand är kvar.

Det är riksdagen som beslutar om plan- och bygglagen och regeringen beslutar om plan- och byggförordningen, som innehåller kravnivåer för byggandet. Boverket skriver bygg- och konstruktionsregler och i och med projektet Möjligheternas byggregler kommer myndighetens funktionskrav att innehålla betydligt färre detaljerade regler. Dessutom kommer reglerna inte att innehålla allmänna råd och hänvisningar till standarder.

Dialog och samarbete

Boverket samarbetar i detta projekt med Svenska Institutet för standarder (SIS). SIS tar fram standarder inom många olika sektorer i Sverige samt samordnar också det svenska arbetet med europeiska och internationella standarder som Sverige ska förhålla sig till. När Boverket inte längre hänvisar till standarder är det viktigt att sektorn ändå vet vilka standarder som finns. Standarder innehåller detaljerade anvisningar eller lösningar för hur kraven kan tillämpas och uppfyllas.

Sektorns olika aktörer och andra samhällsintressen har möjlighet att påverka innehållet i standarder genom att delta i tekniska kommittéer (TK) som SIS redan har eller som kommer att bildas. Boverket ser det här sättet att arbeta som ett test av en möjlighet för sektorn att få mer inflytande via byggstandarder.

På det här sättet vill Boverket på regeringens uppdrag arbeta med att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Målet för projektet Möjligheternas byggregler är också att föreskrifterna, så långt det är möjligt, ska få liknande struktur och detaljeringsgrad. För detta har Boverket tagit fram en ny regelmodell, som ska kunna tillämpas på alla delar av myndighetens bygg- och konstruktionsregler.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen