På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ramberättelse

Granskad: 

Regeringen vill att det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag i byggsektorn ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet. Detta kan också underlätta byggandet av bostäder i landet.

Förenkling och förtydligande

Regeringen vill därför att Boverket genomför omfattande förenklingar i myndighetens byggregler. Men det ska ske utan att samhällets krav på byggandet förändras. Samhällets krav på till exempel tillgänglighet, byggnaders konstruktion och skydd mot brand kommer att vara kvar.

Boverket har nu på regeringens uppdrag påbörjat det här arbetet. Reglerna ska renodlas, bli tydligare och enklare.

Det är riksdagen som beslutar om plan- och bygglagen och regeringen beslutar om plan- och byggförordningen som innehåller vissa kravnivåer för byggandet. Boverket kommer fortsätta att skriva bygg- och konstruktionsregler men myndighetens funktionskrav kommer i framtiden att innehålla betydligt färre detaljerade regler. Dessutom kommer reglerna inte att innehålla allmänna råd och hänvisningar till standarder.

Dialog som verktyg

Boverket har valt att samarbeta med Svenska Institutet för Standarder (SIS). Skälet är att SIS tar fram standarder inom många olika sektorer i Sverige. SIS samordnar också arbetet med europeiska standarder inom EU och internationella standarder som Sverige ska förhålla sig till. SIS har lång erfarenhet av standardiseringsarbete och när Boverket inte längre ska hänvisa till standarder är det viktigt att byggsektorn får veta vilka standarder som gäller. I byggstandarder kommer det att finnas detaljerade anvisningar eller lösningar för hur kraven kan tillämpas och uppfyllas.

Byggsektorns olika aktörer och andra samhällsintressen har möjlighet att påverka innehållet i byggstandarder genom att delta i tekniska kommittéer (TK) som SIS redan har eller som kommer att bildas. Boverket ser det här sättet att arbeta som ett test, eller en möjlighet för byggsektorn att få mer inflytande via byggstandarder.

På det här sättet vill Boverket på regeringens uppdrag arbeta med att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Målet är också att föreskrifterna i Boverkets byggregler, så långt det är möjligt, ska få liknande struktur och detaljeringsgrad.

Boverket kommer först skapa en ny modell för hur myndigheten ska ta fram bygg- och konstruktionsregler. Det sker med hjälp av en prototyp som senare ska kunna användas för hela regelverket.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen