På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Skydd mot buller

Granskad: 

Översyn av bullerskyddsavsnittet

Boverket arbetar med översynen av avsnitt 7 i Boverkets byggregler som heter – Bullerskydd. Bulleravsnittet används som prototyp för hur det ska gå till att göra översynen av alla avsnitt i Boverkets bygg- och konstruktionsregler. Erfarenheter från arbetet med avsnitt 7 blir också en del av den regelmodell som Boverket kommer att använda sig av under hela översynen. Arbetet med regelmodellen sker parallellt med översynen av bulleravsnittet. En film där vi beskriver hur nya regler om skydd mot buller skulle kunna se ut finns under rubriken ”Film” i menyn.

Den remiss av förslaget till föreskrifter om skydd mot buller som var planerad att skickas ut sommaren 2020 senareläggs. Under hösten 2020 fortsätter förankringsarbetet av den nya regelmodellen, som får en konkret beskrivning med hjälp av prototypen skydd mot buller. En bred remiss kommer i stället att skickas ut samtidigt som regeringsuppdraget om översyn av bygg- och konstruktionsreglerna rapporteras till regeringen i december 2020.

Möte med SIS tekniska kommitté Byggakustik

Boverket har haft fyra möten med representanter från SIS tekniska kommitté Byggakustik, TK 197. Vid mötena diskuterades vilka krav som ska ställas i Boverkets byggregler för att uppfylla plan- och bygglagen. Utgångspunkter för bullerreglerna är den modell för byggregler som ska ligga tillgrund för alla avsnitt i byggreglerna. Prototypen om bullerskydd kommer att exemplifiera hur nya byggregler kommer att se ut framöver.

Möte med andra myndigheter

Boverket har haft tre möten med Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket gemensamt. Syftet med dessa möten har varit att samordna kraven på bullerskydd i byggreglerna med krav från de andra myndigheterna. Kraven i Boverkets byggregler ska möjliggöra sömn och vila i bostäder och arbete under tillfredsställande förhållanden. För att erhålla tydliga regler är det viktigt att kraven hos de olika myndigheterna harmoniserar och att man hänvisar till samma och beräknings- och mätmetoder.  

Webbseminarium och dialogmöten

Boverket sände ett webbseminarium den 7 maj 2020 med föredrag, filmade intervjuer och en introduktion till förslaget till ny regelmodell. Efter webbseminariet har gruppdiskussioner genomförts med hjälp av Skype och frågor skickats ut om regelmodellen till deltagarna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen