Prototypen – Skydd mot buller

Boverket har påbörjat arbetet med avsnitt 7 i Boverkets byggregler som heter – Bullerskydd. Bulleravsnittet används som prototyp för hur det ska gå till att göra översynen av alla avsnitt i Boverkets bygg- och konstruktionsregler. Erfarenheter från arbetet med avsnitt 7 blir också en del av den regelmodell som Boverket kommer att använda sig av under hela översynen. Arbetet med regelmodellen sker parallellt med översynen av bulleravsnittet.

Boverket har haft inledande möten med Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket och Svenska institutet för standarder, SIS med den tekniska kommitté som heter Byggakustik, TK 197. Boverket kommer i början av året att arrangera dialogmöten med de aktörer i samhällsbyggnadssektorn som berörs av bulleravsnittet. Särskild inbjudan kommer att skickas ut och mer information om dialogmöten kommer att finnas på Boverkets webbplats.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej