På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av reglerna om bostadsutformning

Granskad:

Boverket har påbörjat översyn av Bostadutformningsregler med hänsyn till regelmodellen i projektet Möjligheternas byggregler. Delprojektet påbörjades under hösten 2021 och ska resultera i två nya författningar som planeras träda i kraft juli 2024.

Om delprojektet

Regler om lämplighet för sitt ändamål finns i 8 kap. 1 § 1 och 4 § 7 plan- och bygglagen, PBL och 3 kap. 1 och 16–17 §§ plan- och byggförordningen, PBF. Det finns också regler för uppförande av bostäder i avsnitt 3:2 BBR och för ändring av bostäder i avsnitt 3:52. 

Bostadsutformningskraven i BBR innehåller både utformningskrav och tekniska egenskapskrav.

Ny regelmodell

Den nya regelmodellen ska främja innovation och teknisk utveckling och därmed bidra till att effektivisera byggandet och gynna ökad konkurrens. En utgångspunkt för arbetet med möjligheternas byggregler är att inte hänvisa till standarder och inte använda några allmänna råd. Anledning till det är att Boverket ska skriva mindre detaljerade regler i form av funktionskrav och att samhällsbyggnadssektorn ska ta ett större ansvar för tillämpningen av reglerna.

Löpande dialog

Under arbetets gång för Boverket löpande dialog med byggbranschen och andra intressenter. Företrädesvis i särskilda forum med representanter för olika organisationer, men ibland också genom särskilda seminarier, workshops och liknande riktade till enskilda regeltillämpare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen