Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tidplanen för de nya energireglerna justeras

Granskad:
Nyhet

Anpassningen av energihushållningsreglerna till den nya regelmodellen inom Möjligheternas Byggregler frikopplas från den övergripande tidplanen för projektet och senareläggs minst sex månader. Detta för att möjliggöra samordning med ändringar i energireglerna till följd av det kommande omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD).

Förhandlingarna om omarbetningen av direktivet om byggnaders energiprestanda pågår inom EU, och förväntas pågå i minst sex månader till. När förhandlingarna är klara och direktivet beslutas så ska de olika bestämmelserna implementeras i svensk rätt. För att möjliggöra samordning mellan ändringarna till följd av direktivet med ändringarna inom Möjligheternas Byggregler så frikopplas energireglerna från den övergripande tidplanen inom Möjligheternas Byggregler. Detta innebär att det planerade ikraftträdandet för Möjligheternas Byggregler fortfarande är 1 juli 2024, men att energireglerna kvarstår i huvudsak oförändrade i ytterligare minst sex månader. Utredningsarbetet inom både direktivet och den nya regelmodellen fortgår löpande.

Genom att avvakta med och samordna ändringarna av energireglerna så undviks stora ändringar i energireglerna kort inpå varandra, och sektorn får bättre möjligheter att ta hand om de ändringar som genomförs.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen