Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tidplan för remisserna

Granskad:
Nyhet

Nu är samtliga författningsförslag ute på remiss. Remisserna har olika datum för när svaren ska lämnas in. Här får du koll på vad som gäller. 

Den 16 juni är sista svarsdatum för författningsförslagen till

  • föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall
  • föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader.

Den 25 augusti är sista svarsdatum för författningsförslagen till

  • föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m.
  • föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader
  • föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål
  • föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader
  • föreskrifter om krav på tomter m.m. 
  • föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd samt upphävande av Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnader och upphävande Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning. 

Översynen av reglerna om avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler pågår och förslag till nya regler kommer att remitteras senare eftersom Boverket först måste invänta beslutet om energiprestandadirektivet EPBD. Ett ikraftträdande kan tidigast äga rum vid årsskiftet 2025/2026.

Boverkets förslag till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader har redan varit ute på remiss och är nu på väg att färdigställas.

Samtliga förslag till författningar beräknas träda i kraft den 1 juli 2024 med övergångsbestämmelser på ett år.

Här kan du ta del av samtliga remisser.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen