På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny regelmodell ska bidra till ökad effektivitet och fler bostäder

Granskad:
Nyhet

Boverket rapporterar nu regeringens uppdrag att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. I arbetet med översynen har Boverket arbetat fram en ny regelmodell för en effektivare och enklare byggprocess. Reglerna ska på sikt innehålla betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder.

Samhället står inför flera stora utmaningar som påverkar byggandet och samhällsbyggnadssektorn. Vi behöver bygga mycket, både bostäder och lokaler, med fokus på såväl ekonomi som kvalitet. Samtidigt behöver vi ta oss an de problem som klimatförändringarna innebär.

– Att förenkla Boverkets byggregler är en stor utmaning för hela samhällsbyggnadssektorn. De nya reglerna ska bidra till ökad effektivitet i byggandet, mindre miljöpåverkan och göra det möjligt att få fram betydligt fler innovativa lösningar, säger generaldirektör Anders Sjelvgren.

Metoder och idéer för byggandet behöver utvecklas och bli mer innovativa. För att möjliggöra detta behövs förändringar på flera områden och ett av dessa är byggreglerna. Boverket har därför valt att kalla arbetet med de nya reglerna för Möjligheternas byggregler.

– Det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag i byggsektorn ska få större möjlighet att öka effektiviteten i byggandet, säger generaldirektör Anders Sjelvgren, Boverket.

Ny regelmodell

Boverkets nya regelmodell utgör ett första steg i en längre process. Målet är att samhällsbyggnadssektorn ska få utökade möjligheter och större ansvar för att utveckla byggandet.

Den nya regelmodellen ger samhällsbyggnadssektorn de förutsättningar den efterfrågar och behöver för att kunna vara mer proaktiv och ansvara för lösningar som möter de utmaningar som sektorn står inför, exempelvis hållbarhet och ekonomi. Samhällsbyggnadssektorn har expertisen och kan antas fördela resurserna effektivare och vara bättre på att identifiera vilka lösningar som behöver utvecklas.

Den nya modellen innebär att bygg- och konstruktionsreglerna ska bestå av färre regler och utformas som funktionskrav. Reglerna ska varken innehålla allmänna råd, hänvisningar till standarder eller hänvisningar till andra myndigheters och organisationers föreskrifter och riktlinjer.

Expertkompetens i samhällsbyggnadssektorn

Den nya regelmodellen kommer att ge bättre förutsättningar för de företag som vill bli mer innovativa. Men företag kan fortfarande använda de metoder de tillämpar i dagsläget. Den nya regelmodellen kommer i högre grad belysa byggherrens ansvar och därmed leda till ett ökat behov av expertkompetens vad gäller byggnaders utformning med hänsyn till funktionskraven.

Konsekvenser för byggnadsnämnderna

Initialt kan handläggningsarbetet bli något mer resurs- och tidskrävande. På längre sikt – när samhällsbyggnadssektorn och standardiseringen tagit till sig den tydliggjorda rollfördelningen kan handläggningsarbetet på byggnadsnämnderna underlättas. Boverket ser även behov av att se över bygg- och tillsynsprocessen för att denna ska kunna fungera bättre.

Remiss och arbetet framåt

Regler för skydd mot buller remissbehandlas just nu. Arbetet med översynen av övriga områden i Boverkets bygg- och konstruktionsregler har startat och kommer att pågå under några år framöver.

– Vi skickar ut förslag till nya föreskrifter om skydd mot buller på remiss samtidigt som vi rapporterar uppdraget till regeringen. Föreskrifterna som remitteras är en konkret tillämpning av den nya regelmodellen. Här finns möjlighet att ge synpunkter som kan påverka reglernas slutliga utformning, säger Agnes Jensen-Carlén, projektledare på Boverket.

Mer information om Boverkets arbete med översynen av reglerna under projektnamnet Möjligheternas byggregler finns i ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen