Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommande planer för remissutskick

Granskad:
Nyhet

Arbetet med översynen av Boverkets byggregler pågår för fullt. Innan färdigställande ska förslagen skickas ut på bred remiss. Förslag på nya föreskrifter om skydd mot buller gick ut på remiss redan 2020. Näst på tur är förslag på nya föreskrifter om säkerhet vid användning och föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa, miljö. Planen är att de ska kunna skickas ut på remiss under Q1 2023.

Läs mer om arbetet med översynen av Boverkets byggregler i de olika delprojekten på sidan Pågående regelarbete.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen