Dialogmöten

Fokusgruppsmöten

I projektet kommer vi att möta projektintressenter i fokusgruppsmöten. De första möten hålls vecka 6 i Stockholm. Till dessa möten har vi skickat ut riktade inbjudningar. Syftet med mötena är att föra dialog om den nya modell för reglerna som vi nu arbetar fram. Längre fram under våren kommer vi att genomföra ytterligare möten, som blir öppna att anmäla sig till.

Möte med Boverkets Byggråd

Den 3 oktober 2019 hade projektet sitt första externa dialogmöte, med Boverkets byggråd. Då presenterades projektet och vi genomförde också en workshop. Tre frågor diskuterades gruppvis och diskussionerna leddes av representanter för projektet. De tre frågorna var:

  • Finns det några regler som är överflödiga? Något som saknas? Ska staten reglera mer eller mindre?
  • Den nya rollfördelningen – vad ska vi tänka på i den nya modellen för att det ska fungera?
  • Hur ska Boverket kommunicera med intressenter/målgrupper?

Vi fick många bra synpunkter och inspel från deltagarna. En sammanställning av det som framfördes i diskussionerna finns i "Relaterad information". Där finns också projektets presentationsbilder.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej