Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tydligare rollfördelning

Granskad:

De nya reglerna innebär en tydligare rollfördelning mellan stat, kommun och bransch. Boverket har därför en kontinuerlig dialog med relevanta aktörer för att reglerna ska bli förankrade, och att sektorn blir delaktig, tar ansvar och engagerar sig.

Rollfördelning

Översynen av Boverkets bygg- och konstruktionsregler är en förändring som kommer att påverka hela samhällsbyggnadssektorn. Rollfördelningen mellan staten, kommunen och samhällsbyggnadssektorn tydliggörs.

Boverkets roll

Boverket ska i föreskrifter precisera de krav som ställs på lag- och förordningsnivå, medan samhällsbyggnadssektorn ska ta fram lösningar som uppfyller dem.

Sektorns roll

Standarder, branschregler och liknande normer kommer få en betydande roll i arbetet att hitta rimliga kravnivåer, lösningar och verifieringsmetoder. Sådan tillämpning kommer också att betraktas som en del av ett fackmässigt utförande.

Kommunens roll

Byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare behöver förstå hur reglerna ska tillämpas och det kommer vara viktigt att känna till principerna kring hur standarderna fungerar.

Viktiga aktörer

I processen att ta fram nya regler har Boverket inhämtat synpunkter ifrån relevanta aktörer. Viktiga aktörer för dialog kring tillämpningen av reglerna är Samhällsbyggandets Regelforum, Föreningen för Sveriges Byggnadsinspektörer (FSB), Svenska Institutet för standarder (SIS) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) med vilka aktiviteter i form av seminarier, dialogmöten och diskussionstillfällen genomförts kontinuerligt.

Gränssnittsanalys

Just nu genomförs en gränssnittsanalys på uppdrag av Boverket. Utgångspunkten är att identifiera vilka behov som kommer uppstå när preciseringsgraden minskar och de allmänna råden försvinner.

När analysen är klar, är det Boverkets förhoppning att Samhällsbyggandets Regelforum tar resultatet vidare i de frågor där sektorn behöver ta fram hjälpmedel och stöd för att täcka in glappen som uppstår.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen