Dialogmöten

Fokusgruppsmöten

Under två dagar i vecka 6-2020 träffade projektet projektintressenter, i form av fokusgruppssamtal. Vi träffade sammanlagt 30 personer, i sex olika grupper. De inbjudna intressenterna representerade olika roller i bygg- och fastighetssektorn och inom kontroll och tillsyn. Syftet med mötena var att föra dialog om den nya modell för reglerna som vi nu arbetar fram. Inför mötena fick deltagarna ett material med en presentation av några delar av modellen, med frågeställningar som skulle diskuteras på mötena.

Från mötena tar vi bland annat med oss att man var övervägande positiv till förslag om krav på kompetens hos byggherren och på byggherrens egenkontroll. Annat som diskuterades var preciseringsnivåer i tillämpningsregler för de tekniska egenskapskraven. De diskussionerna handlade om vilka förutsättningar som finns i bygg- och fastighetssektorn för att ta ansvar för lösningar som uppfyller kraven.

En sammanfattning av det som togs upp i diskussionerna finns under Relaterad information. Där finns också materialet som diskuterades på mötena.

Möte med Boverkets Byggråd

Den 3 oktober 2019 hade projektet sitt första externa dialogmöte, med Boverkets byggråd. Då presenterades projektet och vi genomförde också en workshop. Tre frågor diskuterades gruppvis och diskussionerna leddes av representanter för projektet. De tre frågorna var:

  • Finns det några regler som är överflödiga? Något som saknas? Ska staten reglera mer eller mindre?
  • Den nya rollfördelningen – vad ska vi tänka på i den nya modellen för att det ska fungera?
  • Hur ska Boverket kommunicera med intressenter/målgrupper?

Vi fick många bra synpunkter och inspel från deltagarna. En sammanställning av det som framfördes i diskussionerna finns i "Relaterad information". Där finns också projektets presentationsbilder.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej