På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dialogen om Möjligheternas byggregler

Granskad:

I arbetet med att ta fram och att tillämpa den nya regelmodellen behövs dialoger med aktörerna i byggprocessen. Aktiviteter i form av seminarier, dialogmöten och diskussionstillfällen genomförs kontinuerligt och återkommande i projektet.

Möjligheter med Boverkets översyn av byggreglerna

Magnus Höij, förbundsdirektör vid Innovationsföretagen berättar om hur viktig dialogen är för regelarbetet.

Fördjupade dialogmöten

Under senhösten 2020 genomfördes de första fördjupade dialogerna med samhällsbyggnadssektorn. De kallas ”Regulatory talks” och har ca 15 deltagare. Förutom inbjudna representanter för branschorganisationer inom sektorn deltar även Regeringskansliet och SIS. Boverket har för avsikt att fortsätta dessa fördjupade dialoger under regelarbetet framöver.

Webbseminarium om ny regelmodell

Den 7 maj 2020 genomförde Boverket ett webbseminarium med mer än 400 deltagare. Boverkets förslag till regelmodell presenterades och medverkade gjorde Boverkets ledning, representanter för samhällsbyggnadssektorn, projektledningen för Möjligheternas byggregler samt representanter för Svenska Institutet för standarder, SIS.

Du kan se webbseminariet i efterhand, se länk under "Relaterad information". Där finns också de chattfrågor som ställdes under webbseminariet besvarade. Filmerna finns även på sidan Filmer om Möjligheternas byggregler i menyn.

Gruppdiskussioner om regelmodellen

Mer än 200 personer deltog i Boverkets gruppdiskussioner, i 23 olika grupper. Diskussionerna genomfördes som virtuella möten. Olika aktörer fanns representerade bland deltagarna; projektörer, kommunala tjänstepersoner, byggherrar, entreprenörer, brukarorganisationer, med flera. Under gruppdiskussionerna diskuterades den nya regelmodellen utifrån ett antal frågeställningar. Frågor hade skickats ut före diskussionerna, och efteråt kunde varje deltagare gå in i ett webbaserat frågeverktyg och besvara dem. Frågorna var formulerade med fasta svarsalternativ. 150 personer har besvarat frågorna, och du hittar en redovisning under "Relaterad information". Där finns också en sammanställning av det som diskuterades i de 23 grupperna. Sammanställningen ger en fördjupning till resultatet i frågeverktyget.

Fokusgruppsmöten

I början på 2020 träffade projektet projektintressenter, i form av fokusgruppssamtal. Boverkets projektgrupp träffade sammanlagt 30 personer, i sex olika grupper. De inbjudna intressenterna representerade olika roller i bygg- och fastighetssektorn och inom verksamhetsområdena kontroll och tillsyn. Syftet med dessa fokusgruppsmöten var att föra dialog om den nya regelmodellen. Inför dessa möten fick deltagarna ett material med en presentation av några delar av modellen, med frågeställningar som diskuterades på alla fokusgruppsmöten.

Från dessa fokusgruppsmöten tog projektgruppen bland annat med sig att deltagarna var övervägande positiva till förslag om krav på kompetens hos byggherren och på byggherrens egenkontroll. Annat som diskuterades var preciseringsnivåer i tillämpningsregler för de tekniska egenskapskraven. De diskussionerna handlade om vilka förutsättningar som finns för att bygg- och fastighetssektorn ska kunna ta ansvar för lösningar som uppfyller kraven.

En sammanfattning av diskussionerna finns under Relaterad information. Där finns också materialet som diskuterades på mötena.

Möte med Boverkets Byggråd

Den 3 oktober 2019 hade projektgruppen sitt första externa dialogmöte, med Boverkets byggråd. Då presenterades projektet och en workshop genomfördes. Tre frågor diskuterades gruppvis under ledning av projektgruppens deltagare. De tre frågorna var:

  • Finns det några regler som är överflödiga? Något som saknas? Ska staten reglera mer eller mindre?

  • Den nya rollfördelningen – vad ska vi tänka på i den nya modellen för att det ska fungera?

  • Hur ska Boverket kommunicera med intressenter/målgrupper?

Boverket fick många bra synpunkter och inspel från deltagarna. En sammanställning av diskussionerna finns under "Relaterad information". Där finns också projektets presentationsbilder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen