På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Studie om klimatpåverkan

Granskad:

Boverket genomför inom ramen för uppdraget en studie av klimatpåverkan vid uppförande av nya byggnader. Målet är bland annat att resultatet ska kunna användas för att ställa klimatkrav vid upphandling, kunna ställa eventuella gränsvärden i klimatdeklarationen och följa utvecklingen av byggnaders klimatpåverkan i Sverige.

Referensvärden för olika byggnadskategorier

Studien kommer att resultera i referensvärden för olika byggnadskategorier i Sverige med hänsyn tagen till variation i utformning och byggteknik. Med referensvärden menas jämförelsevärden gällande klimatpåverkan uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

Målet är att referensvärdena ska kunna användas för att ställa klimatkrav vid upphandling. Studien kommer även ge ett användbart underlag om det framöver skulle fattas beslut om att införa gränsvärden i den föreslagna lagen om klimatdeklaration för byggnader. Det är även en utgångspunkt för att kunna följa byggnaders klimatpåverkan över tid.

Närmare om studien

Boverket har gett Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i uppdrag att med stöd av IVL Svenska Miljöinstitutet och WSP ta fram en metod för och utveckla referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av nya byggnader.

Byggnadsdata har samlats in från ett 70-tal byggnader. Under 2020 samlades underlagsdata in från byggprojekt som är genomförda under de senaste fem åren. Klimatberäkningar och analyser utförs under våren 2021. Resultaten kommer att redovisas i en offentlig rapport som är planerad i oktober 2021. Innan dess kommer tyvärr inte någon information om värdena kunna ges ut.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen