På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Studie om klimatpåverkan

Granskad:

Boverket genomför inom ramen för uppdraget en studie av klimatpåverkan vid uppförande av nya byggnader. Målet är bland annat att resultatet ska kunna användas för att ställa klimatkrav vid upphandling. Boverket vill gärna bjuda in aktörer som genomfört byggprojekt de senaste fem åren att delta i studien och bidra med underlagsdata.

Studien kommer att resultera i referensvärden för olika byggnadskategorier i Sverige med hänsyn tagen till variation i utformning och byggteknik. Med referensvärden menas jämförelsevärden gällande klimatpåverkan uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

Målet är att referensvärdena ska kunna användas för att ställa klimatkrav vid upphandling. Studien kommer även ge ett användbart underlag om det framöver skulle fattas beslut om att införa gränsvärden i den föreslagna lagen om klimatdeklaration för byggnader.

Närmare om studien

Boverket har gett Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i uppdrag att med stöd av IVL Svenska Miljöinstitutet och WSP ta fram en metod för och utveckla referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av nya byggnader.

Under 2020 kommer underlagsdata samlas in från byggprojekt genomförda under de senaste fem åren. Klimatberäkningar och analyser kommer sedan utföras under våren 2021. Resultaten kommer att redovisas i en offentlig rapport.

Är du intresserad av uppdraget?

Boverket vill gärna bjuda in aktörer som genomfört byggprojekt de senaste fem åren att delta i studien och bidra med underlagsdata. Det är en viktig undersökning som på sikt kan bidra till minskade utsläpp från bygg- och fastighetssektorn. Samtidigt finns det också flera möjliga vinster för de företag som skulle välja att delta.

Om du är intresserad att delta är du välkommen att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen