Dokumentationssystem för byggprodukter, en så kallad loggbok,  del tre

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera Boverkets tidigare förslag om dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnad, en så kallad loggbok.

Om uppdraget

Boverket ska med beaktande av remisskommentarer från Boverkets tidigare utredning om loggbok;

  • utreda utformningen av tillsyn över den förslagna loggboken, eventuella sanktionsmöjligheter och val av tillsynsmyndighet, för både byggnader och anläggningar,
  • förtydliga den föreslagna loggbokens innehåll, vem som har ansvar för loggboken under brukarskedet och hur den ska överlämnas mellan parter,
  • ge förslag på i vilken lag loggboken ska regleras, och
  • ge förslag på lämplig tidpunkt för ett ikraftträdande, eventuella övergångsbestämmelser och om förslaget ska anmälas till EU-kommissionen.

Boverket ska ge förslag på ändringar i lag, förordning och myndighetsföreskrifter och beskriva konsekvenserna av ett genomförande av förslagen.

Boverket ska genomföra uppdraget i samråd med Transportstyrelsen och Trafikverket samt i dialog med andraberörda myndigheter och branschaktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2018.

Läs hur hela uppdraget är utformat i "Relaterad information".

Läs om tidigare delar i loggboksserien i "Relaterad information".

Övriga aktiviteter

Sweco har fått i uppdrag av Boverket att ta fram ett underlag om olika dokumentationssystem för byggprodukter/loggbokssystem som finns på marknaden idag. Underlaget ska användas när Boverket ger förslag om bland annat lämpligt innehåll i loggböcker. Sweco ska också bedöma den framtida utvecklingen inom området.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej