På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter om klimatdeklarationer

Boverket föreslår gränsvärden för klimatutsläpp från byggnader

Nyhet 15 juni 2020

Den 1 januari 2022 avser regeringen införa regler med krav på att en byggherre som uppför en ny byggnad ska göra en klimatdeklaration. Boverket har nu på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till färdplan för utveckling av klimatdeklarationer efter 2022. Boverket föreslår att nivån för gränsvärden 2027 sätts till cirka 20–30 procent lägre klimatutsläpp än ett referensvärde som tas fram i en studie med klimatberäkningar.

Webbseminarium om klimatdeklarationer av byggnader

Nyhet 26 februari 2020

Regeringen har skickat ut remiss med förslag till lag om klimatdeklarationer av nya byggnader. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022. Boverket sände ett webbseminarium om kommande krav på klimatdeklarationer den 26 mars kl. 14.00-15.00.

Tidplan för insatser och åtgärder inför krav på klimatdeklarationer

Nyhet 20 februari 2020

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att under 2019 inleda ett förberedande arbete för att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. Denna rapport är Boverkets redovisning av uppdraget.

Tillbaka till toppen