På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Delprojekt Boverkets klimatdatabas

Granskad:

Alla aktörer i byggsektorn som vill förbereda sig i god tid inför den kommande lagen om klimatdeklaration av nya byggnader kan nu testa Boverkets klimatdatabas, ett stöd för klimatberäkningar. Testperioden pågår hela 2021.

Klimatdatabasen är ett av flera stöd

Boverket ska göra det enklare för alla de aktörer i byggsektorn som berörs av det kommande kravet på klimatdeklaration för nya byggnader. Klimatdatabasen blir ett viktigt verktyg i det stöd vi ger byggbranschen för att kunna uppfylla de nya reglerna. Boverkets klimatdatabas innehåller data för den klimatpåverkan som olika byggprodukter eller bränsleslag har och som ska göra det enklare att klimatdeklarera och med bättre kvalitet. Du hittar Boverkets klimatdatabas i ”Relaterad information”.

Värdena i databasen är konservativt satta, med ett visst påslag på det värde som beräknats för produktgruppen. Värdet är i första hand baserat på ett medelvärde från befintliga miljövarudeklarationer (EPD:er). Syftet är att stimulera till användning av byggprodukter med så låg klimatpåverkan som möjligt och som bör verifieras med produktspecifika klimatdata från EPD:er i den slutliga klimatdeklarationen. Det ska inte vara en fördel att använda generiska klimatdata istället för produktspecifika data för de byggprodukter som har hög klimatpåverkan Konservativt satta data stimulerar även byggprodukttillverkare att tillhandahålla produktspecifika klimatdata. Läs mer Om Boverkets klimatdatabas i ”Relaterad information”.

I klimatdatabasen finns också uppgifter om den konservativa faktorn som använts för att beräkna klimatdata i Boverkets klimatdatabas. I tidiga skeden, för att jämföra material och välja material med lägre klimatpåverkan, kan det vara mer relevant att använda genomsnittsvärden. Detta värde kan beräknas genom att dividera det konservativa värdet med den konservativa faktorn. Läs mer Om Boverkets klimatdatabas i ”Relaterad information”.

Boverkets klimatdatabas finns på både svenska och engelska.

Utveckling i samarbete med Finland

De nordiska länderna samarbetar för att minska klimatutsläppen från den byggda miljön. Det har vi bland annat gjort i utveckling av klimatdatabasen. Även Finland lanserar en klimatdatabas samtidigt som Sverige. Data i klimatdatabaserna är landspecifika, men metoden för att ta fram klimatdata har gjorts på samma sätt. Målet är att byggnaders klimatpåverkan ska bedömas enligt samma principer i alla länder och därmed förenkla för byggbranschen. Samarbetet gynnar i synnerhet de nordiska ländernas byggbranscher.

Utvecklingen av klimatdatabasen har även skett i samverkan med Trafikverket och Naturvårdsverket.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen