Klimatdeklaration vid uppförande av byggnad

Boverket har fått i uppdrag att under 2019 inleda ett förberedande arbete för att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

Regeringen har för avsikt att genomföra lagförslaget om klimatdeklarationer för byggnader baserat på Boverkets underlag i rapporten Klimatdeklaration av byggnader. Rapporten hittar du under "Relaterad information". Att införa krav på klimatdeklarationer finns med som punkt 48 i Januariavtalet, överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Lagen ska träda i kraft 1 januari 2022 och gälla uppförande av byggnader.

Införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv. Ett viktigt steg på vägen till en klimatdeklaration är att börja använda LCA-metoden för att identifiera och kvantifiera byggnadernas klimatpåverkan.

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan. Under 2016 stod sektorn för ca 21 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser vilket motsvarar nästan 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter, sett ur ett livscykelperspektiv. Om utsläpp från importerade byggprodukter inkluderas uppskattas sektorns totala utsläpp av växthusgaser till cirka 21 miljoner ton.

Boverkets uppdrag består av följande delar:

  • utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv,
  • utveckla ett klimatdeklarationsregister som kan användas när kravet på klimatdeklaration för byggnader träder ikraft,
  • utveckla informations- och vägledningsunderlag samt
  • ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för klimatpåverkan.

Utvecklingen av en databas med klimatdata ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket och Trafikverket. Boverket ska även bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) vid framtagandet av den reglering som är nödvändig för att införa ett krav på redovisning av en klimatdeklaration.

Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet på Regeringskansliet i februari 2020 i samband med Boverkets årsredovisning.

Är du intresserad av uppdraget?

Boverket kommer att ha en kontinuerlig dialog med berörda aktörer under uppdragets genomförande. Om du vill bidra med inspel i uppdraget är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du under "Relaterad information".

Informationen om uppdraget kommer att publiceras kontinuerligt i Boverkets olika kanaler.

Du kan ta del av mer information om uppdraget via länken i "Relaterad information". Där hittar du även tidigare utredningar från Boverket som är relevanta. För dig som vill lära dig mer om LCA-metoden för byggnader så har Boverket tagit fram en vägledning om livscykelanalyser (LCA). Länk finns under "Relaterad information".

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej