På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatdeklaration vid uppförande av byggnad

Boverket har i uppdrag att arbeta för att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

Beslut att införa krav på klimatdeklaration

Riksdagen har beslutat att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader från och med den 1 januari 2022. Införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande.

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan. Läs mer om miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn i Boverkets miljöindikatorer i "Relaterad information".

Boverkets uppdrag består av följande delar:

  • Utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv.
  • Utveckla ett klimatdeklarationsregister som kan användas när kravet på klimatdeklaration för byggnader träder ikraft.
  • Utveckla informations- och vägledningsunderlag. Ta del av Boverkets digitala handbok om klimatdeklaration via länken i Relaterad information.
  • Ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för klimatpåverkan.

Boverket ordnade en hearing den 22 januari 2020 i Stockholm i syfte att få in synpunkter på Boverkets arbete med klimatdeklarationer.

En redovisning med en tidplan med insatser och åtgärder inför den nya lagen om klimatdeklarationer lämnades till Finansdepartementet på Regeringskansliet i februari 2020 i samband med Boverkets årsredovisning. Du hittar rapporten Tidplan för insatser och åtgärder inför krav på klimatdeklarationer i ”Relaterad information”.

Boverket genomför uppdraget uppdelat i olika delprojekt. Mer information om aktuell status i de olika delprojekten kan du läsa på sidorna för delprojekten.

Nordiskt samarbete

En plattform för nordisk samverkan om harmonisering av regler om klimatutsläpp från byggnader påbörjades 2018. Du hittar mer information om denna plattform under ”Relaterad information” under rubriken Nordisk arbetsgrupp för harmonisering av LCA, klimat och byggnader. Är du intresserad av att delta i det nordiska nätverket så kan du anmäla ditt intresse på den webbsidan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen