På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förändra projektkulturen i byggbranschen

Granskad:

Bristande motivation och engagemang är en viktig orsak till att fel, brister och skador uppstår i byggbranschen. Undersökningar visar att bristande motivation och engagemang hänger samman med den kultur och de värderingar som råder i många byggprojekt. Därför finns det stora möjligheter att minska fel, brister och skador genom att arbeta med ökat ansvarstagande, motivation och engagemang hos alla inblandade i byggprojekten.

En viktig del i att identifiera och utreda systematiska fel, brister och skador i byggnadsbeståndet är att ta sig an de bakomliggande orsakerna till att fel, brister och skador uppstår. En väg till förändring är att arbeta med kravställning. Boverket har därför inlett ett samarbete med Upphandlingsmyndigheten för att utveckla kravställning och upphandlingskriterier på området.

Målet är att Boverket, med hjälp av en arbetsgrupp bestående av ledare från branschen, Arbetsmiljöverket och Upphandlingsmyndigheten, ska ta fram upphandlingskriterier för hur man som beställare kan ställa krav på projektkultur. Dessa ska finnas tillgängliga via Upphandlingsmyndighetens beställarstöd. Boverket kommer även att ta fram en handbok som underlättar tillämpningen av kraven. Genom detta arbete vill Boverket öka byggbranschens fokus på de sociala frågorna och bidra till att den kraft och kompetens som finns hos branschens medarbetare verkligen tas till vara.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen