På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utredning av fel, brister och skador

Granskad:

Boverket har inrättat en byggskadefunktion som ska identifiera, utreda och förebygga systematiska fel inom byggandet och utbredda skador i byggnadsbeståndet, som kan påverka människors hälsa och säkerhet.

Vanliga fel, brister och skador

I samband med ett regeringsuppdrag att kartlägga förekomst av byggskador, uppmärksammades Boverket på vanligt förekommande fel, brister och skador och på ett antal områden där branschen upplever en potentiell risk för ökade problem framöver. Rapporten, som lämnades till regeringen i december 2018, utgör ett värdefullt underlag för delprojektets fortsatta arbete (se mer under relaterad information).

Bakgrund

Mot bakgrund av tidigare erfarenheter av skador och systematiska fel på byggnadsverk anser regeringen att det finns skäl att förstärka arbetet med att identifiera och utreda systematiska fel inom byggandet och utbredda skador i byggnadsbeståndet. Genom förebyggande arbete kan samhällsekonomiska kostnader för fel, brister och skador minska.

Vid ett flertal tillfällen har behov av en funktion med särskild kompetens att identifiera systematiska fel, utbredda byggskador och orsaken till dem lyfts fram, exempelvis då fuktskador i större omfattning upptäckts i nya byggnader. Bland annat lämnade Boverket ett förslag om en sådan funktion 2014.

Metod

Byggskadefunktionen kommer att försöka identifiera nya områden där branschen upplever en potentiell risk för ökade problem. Boverket kommer också att titta på redan kända fel, brister och skador som branschens aktörer upplever vara omfattande.

Under arbetet med regeringsuppdraget att kartlägga förekomst av byggskador växte följande arbetsmetodik fram:

  • Ha en kontinuerlig dialog med branschen för att identifiera problem som behöver lösas.
  • Säkerställ och klarlägg problem genom utredningar.
  • Verka för att branschen själv ska hitta lösningar på problemen.
  • Förebygg framtida problem genom att kommunicera ut resultat från arbetet.

Byggskadefunktionen vill arbeta proaktivt och tillsammans med branschen kraftsamla för en bättre byggprocess och förvaltning.

Aktuellt

Boverket undersöker möjligheter att ta sig an de bakomliggande orsakerna till att fel, brister och skador uppstår. Vi bedömer att det finns stora möjligheter att minska fel, brister och skador genom att arbeta med att stärka projektkulturen i byggprojekt och att kunna ställa krav på produktivitet vid upphandling.

En väg till förändring är att arbeta med kravställning. Boverket samarbetar därför med Upphandlingsmyndigheten för att utveckla kravställning och frivilliga upphandlingskriterier för projektkultur i byggprojekt. Längre fram kommer vi också att titta på kravställning och frivilliga upphandlingskriterier för produktivitet.

Boverket har också ett pågående samarbete med CMB Chalmers och IQ Samhällsbyggnad för att ta reda på hur förändring av projektkultur och ledarskap kan leda till ökat nytänkande, kvalitet och resurseffektivitet i byggsektorn. Läs mer om det under "Relaterad information".

I september 2019 publicerade vi ett tipsformulär för att underlätta för branschens aktörer att löpande informera Boverket om de problem man möter. Syftet med tipsformuläret är att ge aktörer möjlighet att dela med sig av kunskap och att Boverket på så vis ska hitta systematiska fel.

Är du intresserad av uppdraget?

Boverket kommer att ha en kontinuerlig dialog med berörda aktörer under uppdragets genomförande. Om du vill bidra med inspel i uppdraget är du välkommen att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen