På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utredning av fel, brister och skador

Granskad:

Boverket har inrättat en byggskadefunktion som ska identifiera, utreda och förebygga systematiska fel inom byggandet och utbredda skador i byggnadsbeståndet, som kan påverka människors hälsa och säkerhet.

Vanliga fel, brister och skador

I samband med ett regeringsuppdrag att kartlägga förekomst av byggskador, uppmärksammades Boverket på vanligt förekommande fel, brister och skador och på ett antal områden där branschen upplever en potentiell risk för ökade problem framöver. Rapporten, som lämnades till regeringen i december 2018, utgör ett värdefullt underlag för delprojektets fortsatta arbete (se mer under relaterad information).

Bakgrund

Mot bakgrund av tidigare erfarenheter av skador och systematiska fel på byggnadsverk anser regeringen att det finns skäl att förstärka arbetet med att identifiera och utreda systematiska fel inom byggandet och utbredda skador i byggnadsbeståndet. Genom förebyggande arbete kan samhällsekonomiska kostnader för fel, brister och skador minska.

Vid ett flertal tillfällen har behov av en funktion med särskild kompetens att identifiera systematiska fel, utbredda byggskador och orsaken till dem lyfts fram, exempelvis då fuktskador i större omfattning upptäckts i nya byggnader. Bland annat lämnade Boverket ett förslag om en sådan funktion 2014.

Metod

Byggskadefunktionen kommer att försöka identifiera nya områden där branschen upplever en potentiell risk för ökade problem. Boverket kommer också att titta på redan kända fel, brister och skador som branschens aktörer upplever vara omfattande.

Under arbetet med regeringsuppdraget att kartlägga förekomst av byggskador växte följande arbetsmetodik fram:

  • Ha en kontinuerlig dialog med branschen för att identifiera problem som behöver lösas.
  • Säkerställ och klarlägg problem genom utredningar.
  • Verka för att branschen själv ska hitta lösningar på problemen.
  • Förebygg framtida problem genom att kommunicera ut resultat från arbetet.

Byggskadefunktionen vill arbeta proaktivt och tillsammans med branschen kraftsamla för en bättre byggprocess och förvaltning.

Tidplan

Detta är ett nytt sätt för Boverket att arbeta i närmare dialog med branschens aktörer. Parallellt med planering av arbetet arbetar Boverket vidare med några av de problemområden som identifierades i regeringsuppdraget att kartlägga förekomst av byggskador. Det är bland annat uttorkning av betong och läckage på platta tak, gårds- och terrassbjälklag. Uppdraget ska också kartlägga vilka andra initiativ som tangerar syftet med detta uppdrag vilket kan leda till att skapa givande kontaktytor och synergieffekter.

Boverket publicerade i september 2019 ett tipsformulär för att underlätta för branschens aktörer att löpande informera Boverket om de problem man möter. Syftet med tipsformuläret är att ge aktörer möjlighet att dela med sig av kunskap och att Boverket på så vis ska hitta systematiska fel.

Är du intresserad av uppdraget?

Boverket kommer att ha en kontinuerlig dialog med berörda aktörer under uppdragets genomförande. Om du vill bidra med inspel i uppdraget är du välkommen att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen