På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samla in och presentera data om byggnaders inomhusmiljö och tekniska status

Granskad:

Boverket ska ta fram ett kunskapssunderlag som forskare, myndigheter och branscher kan arbeta vidare med för att utveckla området inomhusmiljö. Det görs genom att samla in, sammanställa och presentera data om inomhusmiljö från olika källor.

Syfte

Sammanställningen ska ge en bättre förståelse för vilka byggnadsrelaterade inomhusmiljöproblem som påverkar människan mest. Materialet ska kunna utgöra underlag till utredningar och informationsinsatser där byggnaders tekniska egenskaper och status är centrala faktorer. 

Prioriteringar

Boverket har i dagsläget avgränsat studien till byggnaders påverkan på inomhusmiljöproblem. Prioriterade områden är:

  • Databaser som samlar in data kring frågorna kontinuerligt och hur dessa data kan presenteras sammanställt för bättre beslutsunderlag.
  • Sammanställning och presentation av kunskap kring befintliga kontrolltekniker.
  • Utvecklingsstöd till kontrolltekniker och stödverktyg där det saknas kunskap kring hur kontroll genomförs alternativt hur kontrollresultat ska tolkas.

Tidplan

Utvecklingsprojekt och testpiloter kommer att genomföras under åren 2020-2021. Projektet ska slutredovisas i december 2021.

Bakgrund

Boverket genomförde 2007-2009 en rikstäckande undersökning av bebyggelsens energianvändning, tekniska status och innemiljö (BETSI). Undersökningen bestod av tekniska undersökningar av 1 800 byggnader på plats, mätningar och enkätundersökningar till boende i småhus och flerbostadshus. Fokus låg på att få fram underlag om skador och bristande underhåll samt uppgifter för utveckling av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Resultatet redovisades 2009 i rapporten Så mår våra hus och flera omfattande underlagsrapporter.

Materialet i BETSI är unikt då det bygger på undersökningar av varje byggnad på plats. Dessutom är urvalet tillräckligt stort och tillräckligt spritt över landet för att kunna ligga till grund för slutsatser om bebyggelsen i sin helhet. På grund av detta har materialet använts i åtskilliga utredningar och rapporter sedan det togs fram. I regeringsuppdraget var ambitionen från början att uppdatera detta material, men olika faktorer, som förändrade ekonomiska förutsättningar, gör att det inte är möjligt. Boverket arbetar istället för en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar lösning genom att använda redan befintlig data från olika källor.

Är du intresserad av uppdraget?

Boverket kommer att ha en kontinuerlig dialog med berörda aktörer under uppdragets genomförande. Om du vill bidra med inspel i uppdraget är du välkommen att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen