På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sprida kunskap om inomhusmiljö

Granskad: 

Boverket ska samla in, kvalitetssäkra och sprida information om byggnaders inomhusmiljö i syfte att öka medvetenheten om vilka brister i byggnaders inomhusmiljö som kan uppstå, vanliga orsaker till bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas.

Beskrivning

Informationen ska grundas på undersökningar av god kvalitet, etablerad forskning och annat kvalitetssäkrat material. Informationen ska utgöra en källa till kunskap om byggnaders inomhusmiljö och göras lätt tillgänglig för berörda målgrupper.

Detta kommer Boverket att göra bland annat genom att bygga upp en kunskapsbas om inomhusmiljö. Utbildningar och dialog med berörda målgrupper är en viktig del. Boverket kommer också samverka med andra myndigheter som har ansvar för inomhusmiljöfrågor.

Tidplan

Boverket har under 2018 haft dialog med flera aktörer, tagit fram underlag för fortsatt arbete och aktivt omvärldsbevakat inomhusmiljöfrågorna. Under 2019 kommer kunskapsspridningen att bli mer synlig och kommuniceras aktivt till olika målgrupper.

Den 24 maj anordnade Boverket konferensen "Tillsammans bygger vi bättre" i Stockholm som ett initiativ om att vi måste arbeta bättre tillsammans för att uppnå förbättring. Konferensen var också ett sätt för Boverket att skapa sig en bild av vilka behov branschen har beträffande vilken kunskap som behövs, samt ett tillfälle för branschen att dela med sig av sin kunskap till andra aktörer. Dokumentation från konferensen hittar du under dokument i "Relaterad information".

Den 27 juni sände Boverket ett webbseminarium om fukt som ger mer fördjupad kunskap om ämnet.

Under tiden som detta regeringsuppdrag pågår vill Boverket skapa en bra plattform för kunskapsspridning. Boverkets ambition är att under hösten 2019 publicera nytt material på boverket.se som ska underlätta att snabbt få tillgång till relevant kunskap om inomhusmiljö, fel, brister och skador.

Bakgrund

Utbredda hälsobesvär på grund av brister i inomhusmiljön kan föra med sig betydande samhällsekonomiska kostnader. Därför är en god inomhusmiljö en förutsättning för att nå riksdagens mål om långsiktigt hållbara byggnadsverk och effektiv resurs- och energianvändning och god inomhusmiljö. I syfte att främja en god inomhusmiljö och motverka samhällsekonomiska kostnader till följd av utbredda hälsoproblem bedömer regeringen att det finns skäl att förbättra förutsättningarna för att framtagen kunskap på området kommer berörda parter till del.

Är du intresserad av uppdraget?

Boverket kommer att ha en kontinuerlig dialog med berörda aktörer under uppdragets genomförande. Om du vill bidra med inspel i uppdraget är du välkommen att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen