På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sprida kunskap om inomhusmiljö

Granskad:

Boverket ska sprida kunskap om hur fel, brister och skador kan förebyggas för att bidra till en god inomhusmiljö. Detta sker genom att öka medvetenheten om vanligt förekommande risker vid projektering, produktion och förvaltning av byggnader.

Bakgrund

I byggbranschen förkommer ett stort slöseri som drabbar samhället med negativa konsekvenser. Förutom rent ekonomiska konsekvenser på drygt 100 miljarder kronor årligen handlar det om ohälsa och miljö- och klimatpåverkan. Läs mer om de samhällsekonomiska konsekvenserna i Boverkets rapport "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn" (2018) under "Relaterad information".

Utbredda hälsobesvär på grund av brister i inomhusmiljön kan föra med sig betydande samhällsekonomiska kostnader. Därför är en god inomhusmiljö en förutsättning för att nå riksdagens mål om långsiktigt hållbara byggnadsverk och effektiv resurs- och energianvändning och god inomhusmiljö.

Vad händer i uppdraget?

Boverket kommer under år 2021 att publicera en kunskapsplattform på Boverkets webbplats som stöd för branschens aktörer för att förebygga fel, brister och skador. I denna lyfter Boverket fram:

  • Samhällsekonomiska och miljö- och hälsomässiga konsekvenser av fel, brister och skador.
  • Vikten av att arbeta med riskbedömning och hur riskhanteringsprocessen ser ut.
  • Vanligt förekommande risker vid utförande av olika byggdelar.
  • Hur relevanta kontroller kan utföras.
  • Hur förändringsarbete kan bedrivas för att minska förekomsten av fel, brister och skador.

Under uppdraget träffar Boverket många branschaktörer, branschorganisationer, akademin och andra myndigheter. Dokumentation från konferenser och webbseminarier hittar du under "Relaterad information".

Är du intresserad av uppdraget?

Om du vill bidra med inspel i uppdraget är du välkommen att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen