Förstärkt arbete för en god inomhusmiljö

Boverket har fått i uppdrag att under åren 2018-2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö.

Människor i Sverige tillbringar större delen av sin tid inomhus och därför har inomhusmiljöns kvalitet stor betydelse för deras hälsa och välmående. Brister i inomhusmiljön kan ge utbredda hälsobesvär som i sin tur kan medföra betydande samhällsekonomiska kostnader. För att kunna främja en god inomhusmiljö och motverka samhällsekonomiska kostnader till följd av utbredda hälsobesvär finns det skäl att förbättra och ta fram ny kunskap inom området.

Uppdraget att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö är delat i tre delar: kunskap, byggnaders inomhusmiljö och tekniska status och byggskadeforum.

Kunskap 

Boverket ska samla in, kvalitetssäkra och sprida information om brister i byggnaders inomhusmiljö och hur bristerna kan åtgärdas och motverkas. Informationen ska vara lättillgänglig och anpassas till berörda målgrupper.

Byggnaders inomhusmiljö och tekniska status (BITS)

För över ett decennium sedan gjordes den rikstäckande undersökningen av bebyggelsens energianvändning, tekniska status och innemiljö (BETSI). Boverket kommer att uppdatera och komplettera relevanta delar i BETSI-materialet.

Byggskadeforum

Boverket kommer att inrätta ett forum för byggskador som ska hjälpa till att identifiera, utreda och förebygga systematiska fel inom byggandet. Fokus är utbredda skador i byggbeståndet som kan påverka människors hälsa och säkerhet negativt.

Är du intresserad av uppdraget?

Boverket kommer att ha en kontinuerlig dialog med berörda aktörer under uppdragets genomförande. Om du vill bidra med inspel i uppdraget är du välkommen att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du under "Relaterad information".

Informationen om hur arbetet fortlöper kommer att publiceras kontinuerligt i Boverkets olika kanaler.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej