På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

God inomhusmiljö för alla

Granskad:

Tillsammans bygger vi bättre för en god inomhusmiljö. Boverket har fått i uppdrag att under åren 2018-2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö. Boverket ska samla in, kvalitetssäkra och sprida information om byggnaders inomhusmiljö.

Uppdragets syfte

Syftet med uppdraget är att öka medvetenheten om vilka brister i byggnaders inomhusmiljö som finns, vanliga orsaker till bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas.

Människor i Sverige tillbringar större delen av sin tid inomhus och därför har inomhusmiljöns kvalitet stor betydelse för deras hälsa och välmående. Brister i inomhusmiljön kan ge utbredda hälsobesvär som i sin tur kan medföra betydande samhällsekonomiska kostnader. För att kunna främja en god inomhusmiljö och motverka samhällsekonomiska kostnader till följd av utbredda hälsobesvär finns det skäl att förbättra och ta fram ny kunskap inom området.

Boverket ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet Finansdepartementet) den 31 december 2021. Därefter övergår uppdraget till Boverkets ordinarie verksamhet. Boverket ska ha en kontinuerlig dialog med berörda aktörer såsom byggföretag, tillverkare av byggprodukter, branschorganisationer, myndigheter med flera under genomförandet av uppdraget.

Uppdraget består av tre delar:

  • sprida kunskap
  • utreda fel, brister och skador
  • undersöka byggnader.

Sprida kunskap

Boverket ska samla in, kvalitetsgranska och sprida information om byggnaders inomhusmiljö i syfte att öka medvetenheten om vilka brister i byggnaders inomhusmiljö som kan uppstå, vanliga orsaker till bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas. Informationen ska grundas på undersökningar av god kvalitet, etablerad forskning och annat kvalitetssäkrat material. Informationen ska utgöra en källa till kunskap om byggnaders inomhusmiljö och göras lätt tillgänglig för berörda målgrupper.

Utreda fel, brister och skador

Boverket ska inrätta en funktion som ska identifiera, utreda och förebygga systematiska fel inom byggandet och utbredda skador i byggnadsbeståndet, som kan påverkan människors hälsa eller säkerhet. Under uppdragets genomförande ska Boverket ha en kontinuerlig dialog med berörda aktörer som byggföretag, tillverkare av byggprodukter, branschorganisationer, myndigheter, forskningsinstitut, försäkringsbolag och arbetsmarknadens parter.

Undersöka byggnader

Boverket ska uppdatera det tidigare framtagna materialet från den rikstäckande undersökningen av bebyggelsens energianvändning, tekniska status och innemiljö (BETSI), där det är relevant. Det gör Boverket genom att arbeta fram en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar lösning genom att samla in, sammanställa och presentera redan befintliga data från olika källor. Sammanställningen ska ge en bättre förståelse för vilka byggnadsrelaterade inomhusmiljöproblem som påverkar människan mest. Materialet ska kunna vara underlag till utredningar och informationsinsatser där byggnaders tekniska egenskaper och status är centrala faktorer.

Är du intresserad av uppdraget?

Boverket kommer att ha en kontinuerlig dialog med berörda aktörer under uppdragets genomförande. Om du vill bidra med inspel i uppdraget är du välkommen att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen