På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Standarder och standardisering

Granskad:

Boverket har, under 2015, på uppdrag av regeringen tagit fram dels en strategi om hur hänvisningar i myndigheters regler och vägledningar bör göras, dels ett förslag på hur de pengar som staten ger till standardiseringen på byggområdet kan villkoras. Därutöver har Boverket inom ramen för det första uppdraget tagit fram en vägledning om standarder – för dig med liten eller ingen kunskap om standarder och standardisering.

Vägledning om standarder

Tjej som fundetar på vad som kan standardiseras
Illustration: Burro

Inom ramen för det ena regeringsuppdraget har Boverket tagit fram en webbaserad vägledning om standarder. Den finns publicerad på Boverkets webbplats och en länk finner du i "Relaterad information". Vägledningen är framtagen för att öka kunskapen om standarder och standardisering generellt i samhället men det finns även några sidor som specifikt vänder sig till tjänstemän på byggmyndigheterna. Vilka byggmyndigheterna är finns beskrivet dels i rapporterna dels i vägledningen om standarder.

Vägledningen ger en grundläggande förståelse för exempelvis hur en standard tas fram eller på vilket sätt man kan påverka standarders innehåll.

Målgrupp

Visar olika spikar
Illustration: Burro

Vägledningen är främst till för dig som har liten eller ingen kunskap om standarder men som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med standardisering. Vägledningen är även till för dig som vill repetera den grundläggande kunskapen i ämnet.

Kortadress

Om du enkelt vill sprida vägledningen för standarder så har vi tagit fram en kortadress; www.boverket.se/standarder. Så dela gärna denna sida i dina nätverk!

Rapporterna och dess innehåll

Boverket har under året jobbat med två stycken uppdrag om standarder och standardisering som finns beskrivna i Boverkets regleringsbrev för verksamhetsåret 2015, regleringsbrevet finns under "Relaterad information". De två uppdragen är:

  • En strategi för hänvisning till standarder
  • Resultatkontrakt mellan staten och standardiseringsorganisationen

Rapporterna har dock fått namnen:

  • En strategi för hänvisning till standarder
  • Förslag till utvecklade krav på standardiseringen inom byggområdet

En strategi för hänvisning till standarder

Boverket och andra byggmyndigheter behöver en gemensam strategi för hur vi bör hänvisa till standarder i myndighetsregler och i vägledningar. Strategin innebär att byggmyndigheterna även i fortsättningen får hänvisa till standarder men att det ska göras med eftertanke och motiveras.

Du får hänvisa till standarder i föreskrift, allmänt råd och vägledning men det ska motiveras och det finns begränsningar att ta hänsyn till

När ett beslut är taget om att hänvisa till en standard så finns det stöd för hur en hänvisning bör utformas för att öka transparensen och tillgängligheten för användaren av reglerna och vägledningarna.

Förslag till utvecklade krav på standardiseringen inom byggområdet

Det finns en önskan att styra vad de pengar som staten ger till standardiseringen på byggområdet används till. Därför har Boverket tagit fram ett förslag på hur denna styrning skulle kunna se ut och gå till.

Vi behöver styra vad statens pengar inom standardisering på byggområdet årligen används till, därför anger vi prioriteringar

Vilka pengar avses?

Den del av standardiseringsverksamhetens omsättning som berörs av det regeringsuppdraget illustreras i figuren nedan (beloppen i figuren avser år 2014), där det orangefärgade partiet motsvarar området för uppdraget. Figuren är endast en principskiss vilket innebär att rutornas storlek inte är proportionella i förhållande till faktiska belopp.

Illustration: Boverket

Mål och aktiviteter

Förslaget innebär att Boverket har föreslagit ett antal långsiktiga mål som anger en riktning på vad standardiseringen på byggområdet bör fokusera på kommande år. Där utöver har Boverket föreslagit ett antal etappmål som kan ses som aktiviteter kopplade till de långsiktiga målen och som ska utföras under ett år. Det finns fler etappmål i rapporten även vad man kan utföra på ett år för det begränsade belopp som avses. Dock är tanken att denna styrning av pengarna ska vara återkommande över flera år. Därför finns det även ett förslag till en process för hur regeringskansliet tillsammans med byggbranschen, byggmyndigheterna och SIS ska arbeta fram nya långsiktiga mål och etappmål.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen