På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad är ändring, vad är ombyggnad?

Granskad:

Boverket har under 2014 tagit fram texter om ombyggnad och annan ändring av byggnader. Texterna har publicerats på PBL kunskapsbanken. Arbetet har sin upprinnelse bland annat i att det råder oklarheter kring hur reglerna i PBL ska tolkas.

Reglerna om ombyggnad tolkas olika

Reglerna om ombyggnad och annan ändring i 8 kap. 7 § PBL tolkas olika bland annat utifrån definitionen av ombyggnad i 1 kap. 4 § PBL. Begreppet ombyggnad återinfördes i PBL år 2011. Enligt definitionen i PBL avses med ombyggnad ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. I propositionen till PBL finns ett exempel som anger vad avgränsbar del av en byggnad som påtagligt förnyas kan avse, det kan avse ett trapphus med omgivande bostäder. Byggherrar och kommuner får därför i stor utsträckning göra självständiga bedömningar av om deras ändring är att betrakta som en ombyggnad eller enbart en annan ändring.

Tidplan

Texterna om ombyggnad och annan ändring av byggnader finns nu på PBL kunskapsbanken. Länk finns under "Relaterad information".

Boverket kommer att arbeta vidare under 2015 och 2016 med att komplettera de allmänna råd om ändring av byggnader som finns i Boverkets byggregler, BBR. Detta arbete kommer bland annat att bestå av konsekvensutredning och remissförfarande.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen