Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utvärdering av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Granskad:

Boverket har på uppdrag av regeringen utvärderat lagen om bostadsanpassningsbidrag och analyserat hur den har påverkat utvecklingen av bostadsanpassningsbidraget. Uppdraget avslutades i februari 2023 då det redovisades för Socialdepartementet.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag

Den 1 juli 2018 trädde lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag i kraft och ersatte den tidigare lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Lagen syftar till att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Kommunerna ansvarar för bidraget och Boverket har tillsyn över hur lagen om bostadsanpassningsbidrag tillämpas. Kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget har minskat de senaste åren. Antalet ansökningar har också minskat.

Uppdraget till Boverket

Boverket skulle i utvärderingen

  • lyfta fram faktorer som påverkar utvecklingen av bostadsanpassningsbidraget
  • beskriva hur dessa faktorer påverkar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till ett boende anpassat efter deras behov
  • belysa förhållandet mellan bostadsanpassningsbidrag och förskrivning av hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen
  • lyfta fram eventuella skillnader mellan kvinnor och män.

Kunskaper och erfarenheter från olika aktörer

I utvärderingen skulle Boverket ta med de kunskaper och den erfarenhet som finns hos relevanta aktörer, till exempel Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner.

Vi förde samtal och diskussioner med en lång rad intressenter, såväl myndigheter som intresseorganisationer, för att få en så bred bild som möjligt av hur bostadsanpassningsbidraget fungerar. Olika synpunkter samlades in genom enkätundersökningar till handläggare, arbetsterapeuter och brukarorganisationer.

Ta del av Boverkets utvärdering

Utvärderingen mynnade ut i Boverkets rapport Utvärdering av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 

Utvärdering av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen