På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utvärdering av befintliga lågenergibyggnader

Granskad:

Boverket och Energimyndigheten fick enligt ett regeringsbeslut den 9 januari 2014 i uppdrag att utvärdera befintliga och nya lågenergibyggnader samt redogöra för hur andra nordiska länder arbetar med nära-nollenergibyggnader.

Utvärderingen ska bland annat redovisa kostnaderna för att bygga lågenergibyggnader samt om det finns påverkan på andra tekniska egenskaper i dessa byggnader. Uppdraget redovisades i juni 2015.

Några slutsatser från uppdraget

Lågenergibyggnader använder mindre energi och har därmed lägre resursutnyttjande i driftsfasen. Men detta förutsätter större investeringar i klimatskal och installationer och denna fallstudie visar att det kan vara svårt att få tillbaka hela denna merkostnad i form av minskade uppvärmningskostnader under byggnadens livslängd.

Även om det inte går att dra slutsatsen att det är kopplat till endast lågenergibyggnader så visar undersökningen att det under sommartid kan bli för varmt inomhus och på vintern för kallt. Samtliga egenskapskrav i BBR ska vara uppfyllda i en nyuppförd byggnad. Enkätundersökningen visar på att särskilt luftkvalitet, ljusmiljö, termisk komfort och brandsäkerhet bör uppmärksammas vid framtida lågenergibyggande. Undersökningen visar även på positiva effekter när det gäller luftkvalitet och ljudkomfort i de undersökta byggnaderna.

Ur ett klimatperspektiv är det mer fördelaktigt att bygga med en högre ambition avseende energiprestanda än kraven på energihushållning i Boverkets byggregler, BBR19, sett ur den enskilda byggnaden.

Uppföljningen fortsätter

Myndigheternas arbete med uppdraget pågår fram till 2017. Rapportering av utvärdering av lågenergibyggnader kommer att innehålla analyser av de 22 byggnaderna samt ytterligare byggnader som ingår i Energimyndighetens satsning på mätning och demonstrationsprojekt.

Energimyndigheten är projektansvarig för den fortsatta uppföljningen där Boverket medverkar. Projektledare på Energimyndigheten är Anna Pettersson och Roger Eriksson. Deltagare från Boverket är Stefan Norrman.

Länk till rapporten finns i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen